Zdaniem SN „dwukrotność” odszkodowania za naruszenie praw autorskich może naruszać konstytucję

Czy przewidziane w przepisach prawa autorskiego odszkodowanie przewyższające wysokość szkody — należne w przypadku naruszenia przysługujących mu praw majątkowych — należy się, bo tak przewiduje przepis, czy jednak sąd jest uprawniony do oceny roszczenia także przez pryzmat nadużycia prawa podmiotowego? wyrok Sądu Najwyższego z 10 listopada 2017 r. (V CSK 41/14) Konstytucja jednakowo chroni własność i … Czytaj dalej

Własność mieszkania nie wygasa z upływem okresu użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowano blok

służebność drogi koniecznej

Dokładnie w ten sam piątek, kiedy zaniosło nas na Ďumbier, Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie, o której pisałem pół roku temu w tekście „Co z własnością mieszkań po wygaśnięciu wieczystego użytkowania ziemi, na której wybudowano blok?!”. Zmartwionych spieszę pocieszyć — Sąd Najwyższy (znów) wyręczył ustawodawcę, orzekając, że nawet po wygaśnięciu wieczystego użytkowania gruntu nie wygasa … Czytaj dalej

Zdaniem SN nawet nieogłoszony wyrok TK wiąże sądy powszechne

Spór o publikację „zaległych” wyroków TK mamy już właściwie za sobą, niemniej warto prześledzić jak w tamtym gorącym czasie próbował radzić sobie z tym problemem Sąd Najwyższy. Dziś zatem czas na próbę odpowiedzi na dobre pytanie czy nieogłoszony wyrok TK jest wiążący — choćby dla sądów powszechnych? postanowienie z dnia 24 listopada 2016 r. (V … Czytaj dalej

O tym, że niejasne prawo może być samo w sobie sprzeczne z Konstytucją (toteż TK orzeka o niezgodności przepisów o czasie pracy kierowców)

nieustąpienie pierwszeństwa zmianie pasa

A teraz coś z całkiem innej beczki: w wyroku z 24 listopada 2016 r. (K 11/15) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy o czasie pracy kierowców odsyłający — w zakresie rozliczania kosztów podróży służbowej w transporcie międzynarodowym — do art. 77(5) par. 3-5 kp jest niezgodny z Konstytucją RP — przez to, że narusza zasadę … Czytaj dalej

Jeśli ustawodawca „dopisuje” do ustawy przepis identyczny z zakwestionowanym przez TK, sąd ma prawo odmówić ich stosowania

przejęcie majątku rozwiązanie dwuosobowej spółki jawnej

A skoro tak dużo się dzieje w świecie Trybunału Konstytucyjnego i podatków, warto poświęcić kilka chwil na rozważania: czy ustawodawca, który „dopisuje” do ustawy normy wcześniej uznane przzez TK za sprzeczne z konstytucją, może liczyć na domniemanie konstytucyjności? wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2016 r. (V CSK 377/15) Jeżeli Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność określonego … Czytaj dalej