Czy możliwe jest przerwanie biegu „przedawnienia” — terminu zawitego?

Stare i dobre pytanie: czy do przerwania biegu przedawnienia wystarczy (tańsze i mniej ryzykowne) zawezwanie do próby ugodowej (art. 185 kpc)? Lepsze pytanie brzmi: czy przerwanie biegu przedawnienia jest możliwe w przypadku terminu zawitego? wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2016 r. (II CSK 575/15) Zawezwanie do próby ugodowej nie przerywa biegu terminu zawitego … Czytaj dalej

Usuwanie skutków decyzji reprywatyzacyjnych (de-reprywatyzacja nieruchomości warszawskich)

A więc stało się: w Dzienniku Ustaw opublikowano osławioną spec-ustawę o de-reprywatyzacji warszawskich nieruchomości (ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, Dz.U. z 2017 r. poz. 718). W pewnym skrócie, a mianowicie: celem ustawy jest określenie szczególnego trybu postępowania „w przedmiocie … Czytaj dalej

Termin przedawnienia odszkodowania za odwołany lot (III CZP 111/16)

strajk pilotów siła wyższa

Krótko i na temat: w wydanej kilka dni temu uchwale Sąd Najwyższy wskazał, że do roszczeń odszkodowawczych za odwołany lub znacznie opóźniony lot stosuje się roczny termin przedawnienia wynikający z przepisów o umowie przewozu (art. 778 kc). uchwała Sądu Najwyższego z 17 marca 2017 r. (III CZP 111/16) ​Roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 … Czytaj dalej

Przedawnienie roszczeń: czy rolnik prowadzi działalność gospodarczą?

ucieczka miejsca wypadku regres

A skoro kilka dni temu było głośno o planowanej dobrej zmianie jeśli chodzi o przedawnienie roszczeń — to dziś czas na kilka akapitów w temacie przedawnienia roszczeń: czy rolnik jest przedsiębiorcą, do którego stosuje się 3-letni okres przedawnienia (art. 118 kc)? No i czy wszystkie zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się po 3 … Czytaj dalej

Czy w procesie o zwrot kredytu bank może powołać się na wyciągi z ksiąg bankowych?

wypłata bankomatu cudzą kartą

Problem stary, rozwiązania problemu zawsze nowe: klient bierze kredyt i przestaje go spłacać. Bank (któremu nie przysługują już uprawnienia z BTE) wypowiada umowę i żąda natychmiastowego zwrotu całości wierzytelności wynikającej z udzielonego kredytu — a skoro klient nadal nie płaci, wnosi pozew do sądu, w którym jako dowód zadłużenia wskazane są wyciągi z rachunków bankowych. … Czytaj dalej