Wierzyciel nie może odstąpić od umowy wzajemnej jeśli roszczenia są już przedawnione

odpowiedzialność skutki szczepionki koronawirusa

A teraz pytanie z całkiem innej beczki: skutkiem skutecznego powołania się na przedawnienie roszczenia w procesie jest niedopuszczalność wyegzekwowania owego zobowiązania. Czy jednak sposobem na dłużników, którzy powołują się na przedawnienie roszczenia może być odstąpienie od umowy wzajemnej, które kodeks wprost wiąże z obowiązkiem wzajemnego rozliczenia się stron? Czy uprawnienie do odstąpienia od umowy ze … Czytaj dalej

Czy dopuszczalna jest kara umowna za niezawinione opóźnienie w wykonaniu umowy?

kara umowna opóźnienie oddaniu robót

Czy w umowie może zostać zastrzeżona kara umowna za opóźnienie w oddaniu robót budowlanych — i czy wykonawca może zwolnić się z obowiązku zapłacenia kary umownej, jeśli wykaże, że opóźnienie powstało z przyczyn, za które winę ponosi zamawiający? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt VII AGa 847/18). Spór dotyczył bezzasadnego … Czytaj dalej