Czy nazwanie kogoś w internecie „cieciem” i pajacem” to zniesławienie?

klauzula prasowa

A teraz coś z innej beczki: czy dwuinstancyjność postępowania karnego oznacza, że niedopuszczalne jest postępowanie dowodowe przed sądem odwoławczym — więc sąd II instancji powinien nakazać powtórzenie całego procesu? I na marginesie: czy sąd, który doszedł do przekonania, że oskarżony jest niewinny, powinien szukać dowodów na potwierdzenie tej niewinności — czy po prostu uniewinnić oskarżonego? … Czytaj dalej

Kto jest winny zderzenia przy wyprzedzaniu pod górkę: wyprzedzający przed wzniesieniem, czy jadący z naprzeciwka, który przekroczył dozwoloną prędkość?

skierowanie kierowcy kontrolne sprawdzenie kwalifikacji

Stare (starsze od internetów) i dobre pytanie brzmi: co było pierwsze — jajko czy kura? Dziś zatem kilka drażniących akapitów dotyczących odpowiedzialności kierowcy, który wyprzedzał pod górkę za zderzenie z jadącym z naprzeciwka samochodem, który przekroczył dozwoloną prędkość, czyli: czy winę za wypadek przypisać należy wyprzedzającemu, czy raczej jadącemu za szybko? A na marginesie: na … Czytaj dalej

Zapuszczenie psa przez właściciela może być traktowane jako znęcanie się — ale każdą wątpliwość należy oceniać na korzyść oskarżonego

nieleczenie chorego psa znęcanie

Doprowadzenie psa do nędzy przez jego przewodnika (nieleczenie chorób, niewyprowadzanie na spacer, nieadekwatne żywienie) może być przestępstwem znęcania się nad zwierzętami — jednak wycieńczenie może być spowodowane także innymi przyczynami, zaś takie wątpliwości należy oceniać na korzyść oskarżonego. A na marginesie kilka zdań o tym, że „dobre porady” udzielone w uzasadnieniach orzeczeń to zbyteczna, a … Czytaj dalej

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony w postępowaniu administracyjnym (art. 7a kpa)

Jedną z ciekawszych nowości wprowadzonych nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) jest — podniesiona do rangi zasad ogólnych kpa — zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony (art. 7a kpa) oraz obowiązek rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony (art. 81a kpa). art. 7a kpa § 1. Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest … Czytaj dalej

Czy z prawdziwego następstwa zdarzenia można błędnie wnioskować co do jego przyczyny?

Pies ratowniczy wodny

Dwa łyki logiki: czy wnioskowanie redukcyjne — uprawdopodobnienie następstwa w oparciu o istniejące przesłanki — może zaprowadzić na manowce — czyli czy reguła cui prodest zawsze prowadzi do prawidłowych wniosków? (wyrok Sądu Najwyższego z 30 września 2015 r. (II KK 115/15). Mężczyzna został prawomocnie uznany winnym szeregu przestępstw, w tym trzykrotne włamanie na konto poczty elektronicznej swojego przełożonego … Czytaj dalej