Czy prawnik bez aplikacji może świadczyć usługi pomocy prawnej?

Czy prawnik bez aplikacji może świadczyć usługi pomocy prawnej — „podpierając” się przy tym zastępstwem przez radcę prawnego z urzędu? Czy dopuszczalne są umowy, w których ustalone jest wynagrodzenie success fee — czyli uzależnione od pomyślnego rezultatu? A może umowa o świadczenie usług (która nie jest umową rezultatu) nie może uzależniać wynagrodzenia zleceniobiorcy od sukcesu? … Czytaj dalej

Czy roszczenie o wypłatę fakultatywnej premii powstaje wskutek samego wystawienia faktury?

Krótko i na temat: czy roszczenie o wypłatę fakultatywnej premii dla członka zarządu — o przyznaniu której miała zadecydować rada nadzorcza, która jednak takiej uchwały nie podjęła — można wywodzić z: (i) umowy, która wprost stanowi, że r.n. „może” przyznać taki składnik wynagrodzenia; (ii) faktu, że premia została wypłacona za rok poprzedni; (iii) okoliczności, że … Czytaj dalej

Czy biegły rewident może świadczyć swe usługi na umowę o dzieło?

A skoro niedawno było na tutejszych łamach i o tym, że ani redaktor, ani korektor, który tekst poprawia, ani mechanik, który okręt naprawia, nie mogą być zatrudniani na umowę o dzieło — dziś pogłębiamy wątpliwości: czy biegły rewident wykonuje swe czynności na dzieło czy na zlecenie? wyrok Sądu Najwyższego z 5 marca 2019 r. (I … Czytaj dalej

Czy naprawianie większego urządzenia (np. statku) może być przedmiotem umowy o dzieło?

przejście własności urządzeń przesyłowych

A skoro tydzień temu było o tym, że zdaniem SN redaktor i korektor nie wykonują swoich czynności na umowę o dzieło, bo skutkiem ich pracy nie jest powstanie dzieła, to dziś czas na kilka akapitów o tym, że zdaniem SN pracownik, który naprawia jakieś większe urządzenie (np. statek) też nie pracuje na dzieło — bo … Czytaj dalej

Redaktor i korektor — na dzieło czy na zlecenie?

A przy poniedziałku temat, który może rozsierdzić niejednego z P.T. Czytelników: czy umowa dla redaktora i korektora jest umową o dzieło — czy zleceniem? wyrok Sądu Najwyższego z 21 lutego 2019 r. (II UK 589/17) Wykonanie czynności według wzorców przyjętych dla redaktorów i korektorów nie wymaga indywidualnego wkładu pracy i predyspozycji, a w konsekwencji ich … Czytaj dalej