Śpiewać piosenki w przedszkolu każdy może (ale niekoniecznie na umowę o dzieło)

A skoro w piątek było o kosztach procesu zasądzanych po wygranej sprawie o podleganie ubezpieczeniom społecznym (uchwała SN III UZP 2/16), to w poniedziałek będzie o tym czy śpiewanie piosenek z dziećmi w przedszkolu jest umową o dzieło z przeniesieniem praw autorskich? wyrok SA we Wrocławiu z 21 kwietnia 2016 r. (sygn. akt III AUa 1930/15) Proste piosenki … Czytaj dalej

Minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia — plus obowiązek ewidencji czasu świadczenia usług nawet przez kontrahenta „z firmą”

A skoro napisało się o tekście jednolitym ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (oraz o samej minimalnej krajowej, która na 2016 r. wynosi 1850 złotych), to nie sposób pominąć głośnego projektu nowelizacji ustawy — wprowadzającego minimalną stawkę godzinową w kwocie 12 złotych. Projektowane zmiany w przepisach o pensji minimalnej obejmują m.in.: wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w wysokości … Czytaj dalej

Przedawnienie roszczeń za domenę internetową

A skoro było już o tym, że domena .pl ma 25 lat, czas na coś z nieco innej beczki — czyli przedawnienie roszczeń za domenę internetową. Sprawa stara, ale chyba nie każdy zna, a w pytaniach wraca dość często. Otóż do pewnego momentu trwał spór o to czy usługa polegająca na rejestracji i utrzymaniu domeny internetowej jest … Czytaj dalej

Kontrakt menedżerski a składki ZUS (uchwała SN III UZP 2/15)

Na środową uchwałę SN w sprawie składek ZUS od kontraktów menedżerskich (III UZP 2/15) nie sposób nie zwrócić uwagi, ponieważ temat na pewno będzie jeszcze długo wzbudzał kontrowersje. Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 17 czerwca 2015 r. (III UZP 2/15): Tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką … Czytaj dalej