Czy ex-sędzia może pozwać sąd o ustalenie prawa do wykonywania mandatu sędziego?

A skoro kilka dni temu było o tym, że Lidia Bagińska podejmuje próby powrotu na stanowisko sędziny TK — z którego zrezygnowała 10 lat temu (zatem nawet jej kadencja by już wygasła), warto prześledzić wcześniejsze losy „sporu” (postanowienie SN z 5 listopada 2008 r., I CSK 16/09). Dla przypomnienia: Lidia Bagińska została wybrana w grudniu … Czytaj dalej

Czy czesne za studia zaoczne narusza prawo do bezpłatnej nauki?

udostępnienie danych osobowych studenta szkołę wyższą

1 października to chyba dobry moment na tekst o studentów i dla studentów. Dziś zatem na tapetę bierzemy krótkie pytanie: czy czesne za studia godzi w prawo do bezpłatnej nauki — bo przecież konstytucja mówi, że nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna? (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 listopada 2000 r., SK 18/99). Sprawy miały się następująco: … Czytaj dalej

TK orzeka o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów (a sędzia Pszczółkowski znów z votum separatum — SK 18/14)

Trybunał Konstytucyjny wydał dziś kolejny wyrok, na który pewnie nie warto byłoby zwracać uwagi — gdyby nie to, że czas taki, że na każdy wyrok Trybunału uwagę zwracać warto… Otóż zdaniem TK przepis ustawy o policji uniemożliwiający wznowienie postępowania dyscyplinarnego po wydaleniu ze służby za przestępstwo — także w przypadku uniewinnienia policjanta w postępowaniu karnym … Czytaj dalej

Dziś Trybunał wydał wyrok. Zobacz jaki Trybunał. Warto też sprawdzić jaki wyrok.

Pierwsza ofiara RODO? Nie, poseł Czarnecki

Czysto sygnalizacyjnie: w wydanym wyroku z 6 kwietnia 2016 r. Trybunał Konstytucyjny (P 5/14) orzekł, iż art. 420 par. 2 zd. 2 kodeksu wyborczego jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 77 ust. 2 oraz 184 w zw. z art. 169 ust. 2 Konstytucji RP. art. 420 ustawy kodeks wyborczy § … Czytaj dalej

Zdaniem TK art. 417(1) par. 2 kc zgodny z konstytucją (SK 9/13)

cofnięcie skargi kasacyjnej stronę

To orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego powinno być odnotowane na łamach Lege Artis: w wyroku z 27 października 2015 r. (SK 9/13) TK stwierdził, że art. 417(1) par. 2 kc — rozumiany w ten sposób, że naprawienia szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia sądu cywilnego można żądać po stwierdzeniu jego oczywistej i rażącej niezgodności z prawem, która ma … Czytaj dalej