Czy brak instytucji małżeństwa dwóch osób jednej płci narusza konstytucję?

Z ciekawostek (na pewno większych niż niezliczone wnioski dot. rzekomej niekonstytucyjności instytucji uchwały SN): do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła ciekawa skarga konstytucyjna — dotycząca niekonstytucyjności przepisu kodeksu rodzinnego, który definiuje zawarcie małżeństwa wyłącznie jako zgodne oświadczenie „mężczyzny i kobiety” — odmawiając tego prawa dwóm osobom tej samej płci. Skarga konstytucyjna została zarejestrowana pod sygnaturą SK 12/17, zaś … Czytaj dalej

Czy przelew z rachunku wspólnego małżonków na własne konto bankowe to przywłaszczenie?

Ta wątpliwość powinna targać wszystkimi małżeństwami, w których panuje ustrój wspólności majątkowej — nawet jeśli pensja i oszczędności nie są trzymane na wspólnym rachunku bankowym. Zatem: czy można zakwalifikować jako przywłaszczenie z majątku wspólnego małżonków sytuację, w której mąż — bez zgody i wiedzy żony — robi przelew na własne konto bankowe ze wspólnego rachunku? (wyrok Sądu … Czytaj dalej

Zakaz zawarcia małżeństwa przez osobę chorą psychicznie jest zgodny z Konstytucją (K 13/15)

W wydanym dziś wyroku Trybunał Konstytucyjny ocenił, że zakaz zawarcia małżeństwa przez osobę chorą psychicznie lub dotkniętą niedorozwojem umysłowym sądowym bez zgody sądu oraz możliwość unieważnienia małżeństwa (art. 12 krio) jest zgodny z Konstytucją RP (o wniosku RPO pisałem półtora roku w tekście Choroba psychiczna a małżeństwo — zakaz z art. 12 krio przed TK). wyrok Trybunału Konstytucyjnego z … Czytaj dalej

Ustalenie istnienia wspólności majątkowej małżeńskiej po zawarciu intercyzy

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy po zawarciu przez małżonków intercyzy można podważać jej skutek — żądać sądowego ustalenia istnienia wspólności majątkowej — powołując się na to, że małżonek oszukał co do swoich intencji? Wychodzi na to, że można — chyba że oszukany/oszukana widział/widziała, że małżonek oszukuje… (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z … Czytaj dalej

Udziały w spółce z o.o. a współwłasność małżeńska (III CZP 32/16)

czerpanie dochodów wnoszenia pozwów

W uchwale z 7 lipca 2016 r. Sąd Najwyższy potwierdził dominujący pogląd, iż jeśli jeden z małżonków nabędzie udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ze środków wchodzących w skład majątku wspólnego, w konsekwencji udziały w spółce też objęte są wspólnością majątkową (III CZP 32/16). uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016 r. (III CZP … Czytaj dalej