Czy można odstąpić od umowy jeśli kontrahent wykonuje ją w sposób niewłaściwy?

A skoro wczoraj było o tym, że ex-pracownik, który naruszył zakaz konkurencji i tajemnicę pracodawcy, żeby biznes ochroniarski miał dobry start, będzie płacił ex-pracodawcy odszkodowanie, dziś czas na krótką odpowiedź na krótkie pytanie: czy dopuszczalne jest odstąpienie od nieprawidłowo wykonywanej umowy — która nie ma terminu wykonania, zaś strony nie zakreśliły okresu, w którym jedna … Czytaj dalej

Czy właściciel psa może żądać od innej osoby odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez jego własnego psa?

odszkodowanie właściciel psa

Tytuł może wydawać się mocno od czapy, ale skoro w przywołanym dotąd na łamach Czasopisma Lege Artis wyraźnie się mówiło, że nie trzeba być właścicielem psa, by ponosić odpowiedzialność za to, co narozrabiał zwierzak — wszakże odpowiedzialność deliktowa z art. 431 par. 1 kc opiera się na „chowaniu lub posługiwaniu się” zwierzęciem — to czy … Czytaj dalej

Czy zatrzymanie przez pracownika ochrony w sklepie pod rzekomym zarzutem kradzieży narusza dobra osobiste klienta?

Czy zatrzymanie klienta w sklepie przez ochroniarza — którego zdaniem ów klient wynosi w kieszeni towar — stanowi naruszenie dóbr osobistych, a zatem sklep i firma ochroniarska będą odpowiadać za jego naruszenie czci i godności? A jeśli w dodatku dzień później, najwyraźniej ze stresu, umrze żona tego klienta? (bazując na wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z … Czytaj dalej

Fotografowanie banku: czy jest zakaz i co mogą ochroniarze?

Ciężar dowodu w procesie o spłatę kredytu

Dzisiejszy tekst jest jak powrót do przeszłości — do czasów, kiedy ludzie spierali się na usenecie: czy prywatny przedsiębiorca może ustanawiać wewnętrzne zakazy fotografowania? jeśli tak to z jakiego prawa można wywodzić kompetencję do ustanowienia takiego zakazu? a czy w ogóle — skoro nie ma przepisów o zakazie robienia zdjęć — taka ingerencja w sferę … Czytaj dalej