Redaktor naczelny musi wskazać dokładne przyczyny odmowy publikacji sprostowania — bo tylko na te przyczyny może powołać się w toku procesu

Redaktor naczelny może odmówić publikacji nieprawidłowego sprostowania prasowego, jednak taka odmowa powinna być precyzyjnie uzasadniona, pod rygorem utraty możliwości powołania się na te okoliczności po wytoczeniu powództwa o jego opublikowanie. Sprawa taka dotyczy bowiem odmowy zamieszczenia sprostowania — sąd ocenia, czy przesłanki odrzucenia wniosku zostały prawidłowo ocenione. wyrok Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2022 r. (II … Dowiedz się więcej

„Tchórzliwy brutal” — o bezpardonowym i odważnym publicyście, który przyznał, że kiedyś się bał — to dozwolona krytyka, czy naruszenie dobrego imienia?

Czy sformułowanie „tchórzliwy brutal” — o facecie, który sam przyznaje, że odwagi mu zbrakło, kiedy wartało się nią popisać, a zgoła dziś należy do najodważniejszych — to naruszenie dóbr osobistych? Jeśli on sam nie szczędzi innym ostrych epitetów? wyrok Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2023 r. ​(II CSKP 1021/22)W interesie publicznym leży społeczny wymiar krytyki, jeżeli ma … Dowiedz się więcej

Czy sprostowania prasowego może żądać Skarb Państwa — jeśli opublikowana informacja dotyczy działań Ministra Sprawiedliwości?

Czy Skarb Państwa może być traktowany jako podmiot zainteresowany opublikowaniem sprostowania prasowego, jeśli informacja, do której się odnosi, dotyczy działalności polityczno-urzędniczej określonego ministra? Kto w takim przypadku może wystąpić z pozwem przeciwko redakcji: Skarb Państwa czy minister? wyrok Sądu Najwyższego z 31 stycznia 2023 r. (II CSKP 793/22)Skarbem Państwa jest państwo występujące w sferze dominialnej. Zadania z zakresu … Dowiedz się więcej

Czy radny może żądać usunięcia jego namiarów kontaktowych przez lokalnego dziennikarza (bo RODO)?

Czy żądanie wykasowania danych z książki telefonicznej i adresowej oraz zaprzestania dzwonienia i wysyłania wiadomości może być wsparte przepisami RODO? Jeśli odbiorcą tych wiadomości, który chciałby skorzystać z prawa do bycia zapomnianym, jest czynny lokalny polityk, a nadawcą redaktor naczelny lokalnego czasopisma (ale też lokalny polityk)? (nieprawomocny wyrok WSA w Warszawie z 16 lutego 2023 r., II … Dowiedz się więcej

Czy zadawanie przez dziennikarza „insynuacyjnych” pytań to zniesławienie?

Prasa ma prawo i powinność drążyć, wyjaśniać, nagłaśniać wszystkie drażniące tematy, to oczywista oczywistość. Czy jednak zadawanie przez dziennikarza pytań może być potraktowane jako pomówienie? Jeśli adresatem pytań jest osoba trzecia, zawarte sugestie są nieprawdziwe i stawiają zainteresowaną osobę w złym świetle, a więc można je odbierać jako zwykłe insynuacje? (wyrok Sądu Najwyższego z 9 maja 2023 … Dowiedz się więcej