Zachowanie szczególnej staranności i rzetelności dziennikarskiej wyłącza bezprawność naruszenia dóbr osobistych (nawet w przypadku nieprawdziwej informacji)

I jeszcze raz: obowiązkiem prasy jest pisać prawdę, prawdę i jeszcze raz prawdę. Co jednak wcale nie oznacza, że media będą zawsze odpowiadać za podanie nieprawdziwej informacji — liczy się bowiem zachowanie szczególnej staranności i rzetelności dziennikarskiej, która to okoliczność wyłącza bezprawność naruszenia dóbr osobistych. nieprawomocny wyrok SO w Warszawie z 5 stycznia 2022 r. … Czytaj dalej

Czy odpowiedzialność za komentarze internautów jest tożsama z odpowiedzialnością za naruszenie dóbr osobistych?

odpowiedzialność komentarze

Czy odpowiedzialność za komentarze internautów pod tekstem opublikowanym w portalu prasowym, który rzekomo narusza dobra osobiste opisywanego podmiotu, może sprowadzać się do oceny czy treść komentarza narusza dobra osobiste? Czy jednak roszczenie o ochronę dóbr osobistych to jedno, a roszczenia dotyczące wypowiedzi internautów to kompletnie inna bajka? (wyrok Sądu Najwyższego z 24 maja 2019 r., … Czytaj dalej

„Grozi 10 lat więzienia” — czyli dlaczego prasa nie może posługiwać się insynuacjami

reklamacja opóźnionego lotu

Czy prasie wolno poinformować, że komuś „grozi 10 lat więzienia” tylko dlatego, że do prokuratury trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa? Czy jest to jednak niedopuszczalna sugestia, a z ewentualnymi spekulacjami należy powstrzymać się do prawomocnego orzeczenia? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 1 marca 2017 r., sygn. akt VI ACa 1538/15). W jakiejś gazecie napisali, … Czytaj dalej

Wzmocnienie gwarancji niezależności dziennikarzy (wolność słowa to także prawo do milczenia)

Opublikowana wczoraj nowelizacja prawa prasowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2173) to nie tylko kluczowe zmiany w instytucji autoryzacji wypowiedzi, ale także normatywne wzmocnienie mechanizmów mających ułatwić dziennikarzom zachowanie niezależności — wewnątrz swojej redakcji. art. 10 ust. 2-3 ustawy prawo prasowe (w brzmieniu od 11 grudnia 2017 r.) 2. Dziennikarz ma prawo odmówić wykonania polecenia służbowego, … Czytaj dalej

Czy za naruszenie dóbr osobistych „osoby prezesa” może pozywać spółka?

Stare i dobre pytanie: czy naruszenie dóbr osobistych członka zarządu może wiązać się z odpowiedzialnością wobec spółki kierowanej przez tę osobę? Mówiąc wprost: czy prezes może sobie ułatwić życie — choćby przerzucając koszty na spółkę — i podpisać pozew jako prezes spółki? (wyrok Sądu Najwyższego z 11 sierpnia 2016 r., I CSK 419/15). W jednym … Czytaj dalej