(Niektóre) obowiązki wynikające z rozporządzenia DSA

Trzymając się jeszcze przez moment aktu o usługach cyfrowych dziś przyszedł czas na kilka zdań o konieczności wdrożenia zmian w procedurach wewnętrznych usługodawców: czy nałożone na obowiązki wynikające z rozporządzenia DSA wymagają podania informacji o stosowanych rozwiązaniach służących moderowaniu treści? uzasadniania decyzji wynikających z ustalenia, że usługobiorca dostarcza nielegalne dane? Wynikające z rozporządzenia DSA obowiązki usługodawców … Dowiedz się więcej

Czy opublikowanie w prasie informacji o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa może naruszać dobra osobiste pomówionego?

Czy medialna publikacja informacji o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa może naruszać dobra osobiste rzekomego sprawcy? Czy znak zapytania w tytule takiego artykułu oznacza… zapytanie, wątpliwość — czy jednak jest tylko zabiegiem mającym przykryć twardość zarzutu? Jak zatem oceniać sytuację, kiedy prokurator postępowanie umorzy — czy wówczas pomówiony może domagać się sprawiedliwości? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie … Dowiedz się więcej

Publiczna krytyka spółki giełdowej przez jej akcjonariusza nie narusza dóbr osobistych

Czy publiczna krytyka spółki notowanej na giełdzie przez akcjonariusza — który wskutek niejasnych i nietrafnych decyzji zarządu utracił znaczną ilość zainwestowanych pieniędzy — może stanowić naruszenie dóbr osobistych? Czy działaniem bezprawnym jest zadawanie „pytań z tezą” na walnym zgromadzeniu akcjonariatu? Czy wytaczanie powództw o uchylenie uchwał może być traktowane jako „szantaż korporacyjny”? wyrok Sądu Apelacyjnego … Dowiedz się więcej

Naruszenie zasad ochrony danych osobowych może być podstawą dyscyplinarki

Czy pracownik naruszający zasady przetwarzania danych osobowych u pracodawcy powinien liczyć się z dyscyplinarką? Rzecz wydaje się prosta jeśli dopuścił do wycieku danych lub je wykradł — ale co w sytuacji gdy pracownik działa w granicach swojego upoważnienia, ale nie do końca w celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane przez jego pracodawcę? I przy … Dowiedz się więcej

Kancelaria MURAAL i odpowiedzialność za BitTorrent

Wywołany poniekąd do tablicy tematyką odpowiedzialności za ściąganie (i równoczesne rozpowszechnianie) plików przez BitTorrent, akcjami wszczynanymi przez kancelarię Lex Superior oraz koncepcjami publicznie wygłaszanymi przez właścicielkę kancelarii MURAAL — która przynajmniej ma odwagę publicznie bronić swojego stanowiska (co jest naprawdę niecodzienne!) — a także informacjami sprzed kilkunastu dni, że jednak prokuratura odmawia ścigania sprawców rzekomego … Dowiedz się więcej