Ponaglenie na bezczynność lub przewlekłość postępowania (art. 37 kpa)

Nowelizacja kpa, która weszła w życie przed tygodniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) to także nieco mniejszego — niż np. milczące załatwienie sprawy, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony czy zrzeczenie się prawa do odwołania od decyzji — kalibru zmiany. Do tych zaliczyłbym m.in. ponaglenie (art. 37 kpa). W pewnym uproszczeniu ponaglenie zastępuje dotychczasową instytucję zażalenia … Czytaj dalej