List intencyjny nie oznacza zamiaru związania się umową

list intencyjny

Czy podpisanie listu intencyjnego oznacza, że jego sygnatariusze złożyli oświadczenia woli o zamiarze przyszłej współpracy? Czy list intencyjny może być podstawą dochodzenia roszczeń w przypadku odmowy podpisania umowy o współpracy? Czy negocjowanie umowy, ale bez dojścia do finalnego porozumienia, oznacza poczynienie uzgodnień?  I całkiem przy okazji: czy zawezwanie do zawarcia ugody, którego treść ogólnikowo odnosi … Czytaj dalej

Czy profesjonalny finansista może powołać się na abuzywność klauzul walutowych?

Abuzywność klauzul walutowych profesjonalny finansista

Czy na abuzywność klauzul walutowych może powołać się profesjonalny finansista, który doskonale zna mechanizmy ustalania kursów i świadom ryzyka brał kredyt we frankach szwajcarskich? A może znajomość rynku walutowego wyklucza przyznanie kredytobiorcy statusu konsumenta? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 16 grudnia 2019 r. (I ACa 65/19) Dokonanie kontroli indywidualnej umowy pod kątem niedozwolonego jej … Czytaj dalej

Czy bank może odmówić zwrotu spłaconych rat kredytowych do czasu zwrotu całego kredytu?

prawo zatrzymania spłaconych rat

Kredyt walutowy, w którym bank przelicza kursy według swego widzimisię, to klasyczna abuzywa — oczywista oczywistość. Klauzule niedozwolone nie wiążą klienta, a więc nie mogą być podstawą m.in. pobierania rat tytułem spłaty kredytu, kredytobiorca może zatem wystąpić od zwrot spłaconych pieniędzy — kolejna oczywistość. Czy to jednak oznacza, że bank musi oddać wszystko, co kredytobiorca … Czytaj dalej

Po unieważnieniu kredytu bezpodstawnie wzbogaconym jest kredytobiorca (o ile nie spłacił całego kapitału)

Abuzywność klauzul walutowych profesjonalny finansista

Czy nieważność umowy kredytu walutowego oznacza, że bank musi oddawać kredytobiorcy kwoty spłacone tytułem rat — bo skoro nie było podstawy świadczenia, to pobite gary? Czy jednak klient musi oddać to, co dostał, więc dopóki nie spłaci „gołego” kapitału, póty to on jest bezpodstawnie wzbogacony kosztem banku? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 grudnia … Czytaj dalej

Rozliczenie nieważnej umowy kredytu walutowego

nieważność umowy kredytu walutowego rozliczenie

Czy podstawą unieważnienia kredytu może być szczupłość informacji dotycząca zasad przeliczenia stosowanych kursów? Czy po unieważnieniu kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej kredytobiorca może domagać się od banku zwrotu kwot wpłaconych tytułem rat? Czy jednak rozliczenie nieważnej umowy kredytu walutowego powinno nastąpić z uwzględnieniem przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, zatem klient musi oddać całość pieniędzy, które otrzymał … Czytaj dalej