Czy niewykonanie umowy może wiązać się z odpowiedzialnością za delikt — na szkodę osoby trzeciej?

Zagadnięto mnie jakiś czas temu: czy niewykonanie zobowiązania przyjętego w zawartej umowie, wskutek czego osoba trzecia (nie będąca stroną ani nawet beneficjentem tej umowy) poniosła szkodę, może być podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej wobec tej osoby trzeciej? (na podstawie tezowanego wyroku SN (II CNP 50/12). wyrok Sądu Najwyższego z 14 lutego 2013 r., (II CNP 50/12), tezy … Czytaj dalej