Czy kremacja wbrew woli zmarłego może naruszać dobra osobiste rodziny?

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy kremacja zwłok wbrew woli rodziny zmarłego może być oceniana jako naruszenie dóbr osobistych? (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 24 sierpnia 2017 r., sygn. akt I ACa 862/17). Spór dotyczył kremacji zwłok — wierzącej rzymskiej katoliczki — matki powoda wbrew jego (jej) zgodzie i woli. Ciężko chora chciała być … Czytaj dalej

Zlecenie detektywowi śledzenia przeciwnika procesowego może naruszać prawo do prywatności

RODO monitoring miejsca pracy

Czy — skoro działalność detektywistyczna jest jak najbardziej legalna — śledzenie przez detektywa może naruszać prywatność osoby inwigilowanej? Czy strona może przedstawić jako dowód w sądzie materiały uzyskane w toku — całkiem legalnej — obserwacji i rejestracji? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 lutego 2017 r. (sygn. akt VI ACa 1870/15) Nie można aprobować sytuacji, … Czytaj dalej

Czy pracownik może płacić za przedawnione roszczenie z art. 120 kp?

strajk pilotów siła wyższa

Poniedziałek po tygodniu, który stał pod znakiem uchwał SN dobrze zacząć od… uchwały SN! Dziś zatem krótkie rozkminienie zasygnalizowanego swego czasu rozstrzygnięcia odnoszącego się do możliwości ponoszenia przez pracownika, który wyrządził szkodę przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych, odpowiedzialności — po przedawnieniu roszczeń przeciwko pracodawcy. uchwała Sądu Najwyższego z 8 listopada 2016 r. (III CZP 67/16) Przedawnienie … Czytaj dalej

Czy niewykonanie umowy może wiązać się z odpowiedzialnością za delikt — na szkodę osoby trzeciej?

Zagadnięto mnie jakiś czas temu: czy niewykonanie zobowiązania przyjętego w zawartej umowie, wskutek czego osoba trzecia (nie będąca stroną ani nawet beneficjentem tej umowy) poniosła szkodę, może być podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej wobec tej osoby trzeciej? (na podstawie tezowanego wyroku SN (II CNP 50/12). wyrok Sądu Najwyższego z 14 lutego 2013 r., (II CNP 50/12), tezy … Czytaj dalej