Przedawnienie zobowiązań z poręczenia wekslowego przedłuża się także wskutek uznania długu przez dłużnika głównego

Czy bieg przedawnienia terminu zobowiązań zabezpieczonych wekslem in blanco rozpoczyna się w dniu zdarzenia, które spowodowało powstanie zobowiązania? Czy jednak roszczenia z takiego weksla mogą przedawnić się w innym terminie? Czy przedawnienie zobowiązań z poręczenia wekslowego następuje po upływie określonego czasu — więc na przerwanie biegu przedawnienia nie mają wpływu czynności wystawcy weksla — czy … Dowiedz się więcej

Czy pośrednik nieruchomości ma prawo do prowizji od klienta, który kupił działkę kilka lat po wygaśnięciu zawartej umowy?

powództwo ustalenie prokurator interes prawny

A teraz coś z całkiem innej beczki czyli czy pośrednikowi w handlu nieruchomościami może należeć się prowizja od transakcji, do której doszło po wygaśnięciu umowy pośrednictwa? Czy pośrednik zachowuje prawo do wynagrodzenia w przypadku każdej umowy sprzedaży, czy jednak tylko i wyłącznie pod warunkiem, że to jego działania doprowadziły do przeniesienia własności nieruchomości? Czy klauzula … Dowiedz się więcej

Czy Western Union ponosi odpowiedzialność za wypłatę przekazu przez oszusta?

odpowiedzialność oszustwo wypłata western union

Kto ponosi odpowiedzialność za oszustwo przy wypłacie pieniędzy przesyłanych przez Western Union? Czy przekaz pieniężny jest traktowany jako usługa płatnicza? Czy usługodawca może zwolnić się z odpowiedzialności wskazując, że osoba odbierająca przekaz posłużyła się podrobionym paszportem na prawidłowe nazwisko odbiorcy przekazu? (wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 8 października 2018 r., sygn. akt II Ca … Dowiedz się więcej

Deweloper nie ponosi odpowiedzialności za kredyt wyłudzony przez jego agenta

Czy deweloper odpowiada za wyłudzenie kredytu na zakup mieszkania, jeśli kredyt został wzięty na „słupa”, operację zaplanował agent zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży mieszkań, a w dodatku umowa sprzedaży została przez tego agenta sfałszowana? Słowem: kiedy zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzona przez agenta podczas wykonywania czynności agencyjnych? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 marca … Dowiedz się więcej

Oddalenie roszczenia o ustalenie istnienia stosunku pracy. Zobacz jak ;-)

Podkreślam tu niekiedy, że cała ta pisanina to nie jest porada prawna — porady prawne są tutaj — lecz po prostu publicystyka prawna (mocno zakrapiana felietonem). Stąd nierzadkie prowokacje, stawianie sprawy na ostrzu noża czy też typowy advocatus diaboli… stąd też, skoro kilkanaście dni temu napisałem jak zająć się ustaleniem istnienia stosunku pracy, dziś napiszę … Dowiedz się więcej