Czy można odmówić wypłaty odszkodowania za skradziony pojazd bo właściciel nie doliczył się kluczyków — chociaż nie miało to związku z kradzieżą?

odszkodowanie ilość oryginalnych kluczyków

Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania za skradziony pojazd, bo występując o polisę AC właściciel nie doliczył się oryginalnych kluczyków — czy jednak tylko pod warunkiem, że brakujący kluczyk miał związek z kradzieżą? (wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie z 7 marca 2019 r., VI ACa 1554/17). Sprawa dotyczyła odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu polisy autocasco … Czytaj dalej

Czy niedoubezpieczenie mienia może być powodem pomniejszenia wysokości odszkodowania?

odwołanie darowizny rażąca niewdzięczność

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy ubezpieczający, który zdecydował się na zaoszczędzenie na składce — więc ubezpieczył swoje mienie na kwotę niższą niż jego wartość (tzw. niedoubezpieczenie) — powinien liczyć się z tym, że wysokość jego odszkodowania będzie niższa? Czy w takim przypadku ubezpieczyciel może dowolnie kształtować warunki umowy i stopień owej redukcji … Czytaj dalej

Cesjonariusz wierzytelności może żądać pokrycia z polisy OC kosztów zleconej przez niego ekspertyzy — jeśli, jeśli… (III CZP 68/18)

skierowanie kierowcy kontrolne sprawdzenie kwalifikacji

Krótko i na temat, bo liczba wydanych i niewydanych przez SN uchwał dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów rośnie lawinowo — w dzisiejszej uchwale przesądzono, że cesjonariusz wierzytelności odszkodowawczej może domagać się od ubezpieczyciela sprawcy wypadku poniesienia kosztów ekspertyzy — pod warunkiem, że było to podyktowane koniecznością efektywnej realizacji odpowiedzialności odszkodowawczej. uchwała składu 7 sędziów … Czytaj dalej

Czy ubezpieczenie na życie przysługuje po wypadku — któremu uległ prowadzący pojazd bez uprawnień?

zakaz prowadzenia pojazdów zwrot prawa jazdy

A teraz coś z nieco innej beczki: czy odpowiedzialność z ubezpieczenia na życie może być skutecznie wyłączona jeśli poszkodowany uległ wypadkowi jadąc pojazdem, na który nie miał uprawnień? Czy jednak ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty z polisy jeśli nie uda mu się wykazać związku przyczynowego między brakiem prawa jazdy a wypadkiem? (wyrok Sądu Najwyższego z … Czytaj dalej

Czy przedsiębiorca może pozwać ubezpieczyciela o stosowanie klauzuli abuzywnej?

System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS

A skoro kilka dni temu było o tym, że jest projekt nowelizacji kodeksu cywilnego zakładający traktowanie jednoosobowego przedsiębiorcy jako konsumenta — to dziś czas na kilka akapitów o tym, że już dziś przedsiębiorca może pozwać ubezpieczyciela o stosowanie klauzul abuzywnych we wzorcu umowy ubezpieczenia (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 listopada 2018 r., sygn. … Czytaj dalej