Czy matka może żądać zadośćuczynienia po śmierci syna, którego przejechał samochód — bo leżał pijany w poprzek jezdni?

zadośćuczynienie śmierć pijanego wypadku

Czy matce, której syn zginął w wypadku drogowym przysługuje zadośćuczynienie od ubezpieczyciela sprawcy — czy jednak odpowiedzialność za zadośćuczynienie za śmierć pijanego w wypadku wyklucza stwierdzenie przyczynienia się pokrzywdzonego? (nieprawomocny wyrok SR w Oleśnie z 25 września 2018 r., sygn. akt I C 400/16). Orzeczenie wydano w sprawie o odpowiedzialność ubezpieczyciela OC z tytułu zadośćuczynienie … Czytaj dalej

Czy instruktor jazdy może żądać od doszkalającej się — której odpowiedzialność jest wyłączona — zadośćuczynienia za wypadek?

Ubezpieczenie OC niezarejestrowany samochód

Czy instruktor jazdy, któremu można przypisać przyczynienie się, może żądać zadośćuczynienia za wypadek spowodowany przez doszkalającą się kursantkę — której nie można przypisać odpowiedzialności? Czy jako właściciel pojazdu może żądać odszkodowania od ubezpieczyciela, w którym miał polisę OC? A może od tego właśnie są przepisy regulujące odpowiedzialność na zasadzie słuszności? (wyrok Sądu Najwyższego z 11 … Czytaj dalej

Czy 12-latek, którego poraził prąd — bo wlazł na transformator — jest sam sobie winien?

porażenie prądem dziecka zabawa transformator

Czy dziecko bawiące się na transformatorze jest samo sobie winne, jeśli dojdzie do porażenia prądem i upadku z wysokości kilku metrów? Jeśli płot jest uszkodzony, ale na jego resztkach wisi ostrzeżenie? Jeśli urządzenie jest położone tuż przy jego miejscu zamieszkania? Jeśli rodzice ostrzegali, ale nie upilnowali? Czy zakład energetyczny ponosi odpowiedzialność za porażenie dziecka prądem … Czytaj dalej

Czy sąd może zwrócić się o wydanie uchwały jeśli nie wie jak postąpić (i czy odszkodowanie z polisy OC powinno być równe poniesionym wydatkom na naprawę auta?)?

odszkodowanie polisy OC koszt naprawy

A teraz pytania z całkiem innej beczki: czy sąd, który ma wątpliwości, zawsze może wystąpić do SN o wydanie uchwały? Zatem czy odszkodowanie z polisy OC powinno wynosić tyle, ile wynosiły koszty naprawy samochodu — czy zgoła tyle, ile na wypadku stracił poszkodowany? (postanowienie Sądu Najwyższego z 20 lutego 2019 r. (III CZP 91/18). Postanowienie … Czytaj dalej

Czy przedsiębiorca może pozwać ubezpieczyciela o stosowanie klauzuli abuzywnej?

System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS

A skoro kilka dni temu było o tym, że jest projekt nowelizacji kodeksu cywilnego zakładający traktowanie jednoosobowego przedsiębiorcy jako konsumenta — to dziś czas na kilka akapitów o tym, że już dziś przedsiębiorca może pozwać ubezpieczyciela o stosowanie klauzul abuzywnych we wzorcu umowy ubezpieczenia (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 listopada 2018 r., sygn. … Czytaj dalej