Czy dodatkowym badaniem lekarskim można podważyć ostateczną opinię w/s wydania pozwolenia na broń?

Wzruszenie orzeczenia lekarskiego pozwolenia broń

Czy możliwe jest wzruszenie ostatecznego i odmownego orzeczenia lekarskiego wydanego w postępowaniu dotyczącym wydania pozwolenia na broń palną? Czy skierowanie przez policję do „ustawionego” lekarza — tylko po to, żeby wynik badań był niekorzystny dla ubiegającego się o pozwolenie — oznacza tendencyjność postępowania administracyjnego? wyrok NSA z 26 czerwca 2019 r. (II OSK 1606/18) Z … Dowiedz się więcej

Czy wojsko lub CBA może mi zabrać — w czasie pokoju — moją hulajnogę elektryczną (gdybym ją miał) na cele obronności?

Świadczenia osobiste rzeczowe rzecz obrony

A skoro wczoraj temu opublikowano tekst jednolity ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1541), to dziś będzie dobry czas na kilka akapitów o tym, co w internetach wraca od czasu do czasu, zawsze ku uciesze czytelnictwa: że ustawowe świadczenia osobiste rzeczowe na rzecz obrony w czasie pokoju mogą się … Dowiedz się więcej

Czy sędzia, który jako jedyny zapoznał się z niejawnymi zeznaniami świadka koronnego, jest sędzią bezstronnym?

Czy wyłączenie sędziego ze względu na brak bezstronności musi wynikać z bezpośrednich powiązań ze stroną postępowania? Czy strona wnioskująca o wyłączenie sędziego musi wykazać jego stronniczość? Czy brak bezstronności może wynikać z zapoznania się przez sędziego — jako jedynego uczestnika postępowania — z niejawnymi zeznaniami świadka koronnego? Czy w takim przypadku sąd może orzekać w … Dowiedz się więcej

Kto jest administratorem danych osobowych ujawnionych w „raporcie Macierewicza”?

A skoro wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowano nowe przepisy o ochronie danych osobowych — ale tych przetwarzanych przez służby i policję w celach związanych z realizacją ich kompetencji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa (ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, Dz.U. z 2019 r. … Dowiedz się więcej

Lewe lecz legalne — dokumenty funkcjonariusza SOP

fabrycznie zaznaczony ptaszek zgoda

Dla odprężenia: jeśli zastawiacie się czy funkcjonariusz służb specjalnych ma jakiś instrument, by podawać się za kogoś innego, niż jest w rzeczywistości — za doktora Pawła Obareckiego, prezesa Ryszarda Ochódzkiego lub spadkobiercę korony śląsko-litewskiej — spieszę donieść, że podpowiedzi można poszukać w opublikowanym wczoraj rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2018 r. w … Dowiedz się więcej