Samotny pies na opuszczonej posesji — to też znęcanie się nad zwierzętami

Samotny pies opuszczonej posesji

Czy znęcanie się nad zwierzęciem musi polegać na aktywnym działaniu (biciu) lub oczywistym zaniedbaniu (głodzeniu)? Czy jednak jako „niewłaściwe warunki bytowania” można zakwalifikować sytuację, w której samotny pies prowadzi swoje życie na opuszczonej posesji — i tak przez trzy lata? (nieprawomocny wyrok SR w Łowiczu z 5 grudnia 2019 r., II K 250/19). Orzeczenie dotyczyło … Czytaj dalej

Przesłanie informacji publicznej na inny adres niż wskazany we wniosku

spóźniona odpowiedź informacja publiczna

Czy udostępnienie informacji publicznej na inny adres odbiorcy — o tyle prawidłowy, że znany zobowiązanemu podmiotowi z wcześniejszych relacji — może być zakwalifikowane jako bezczynność organu? wyrok NSA z 10 grudnia 2019 r. (I OSK 67/19) Dysponent informacji publicznej jest związany sposobem udostępnienia wskazanym we wniosku i nie może go bez zgody wnioskodawcy modyfikować. Orzeczenie dotyczyło … Czytaj dalej

Organizacja ochrony zwierząt ma status strony w postępowaniu dotyczącym interwencyjnego odebrania zwierzęcia (uchwała NSA II OPS 2/19)

organizacja społeczna ochrony zwierząt status strony

Naczelny Sąd Administracyjny w wydanej kilka dni temu uchwale stwierdził, że organizacji społecznej statutowo zajmującej się ochroną zwierząt przysługuje status strony w postępowaniu dotyczącym czasowego odebrania zwierzęcia w trybie interwencyjnym. Warto przeanalizować to orzeczenie — niezwykle istotne dla wszystkich fundacji i stowarzyszeń zajmujących się tą niewdzięczną (i czasem kompletnie niezrozumianą) działalnością społeczną. uchwała NSA z … Czytaj dalej

Czasowe odebranie zwierzęcia w trybie interwencyjnym jest dopuszczalne już przy samym znęcaniu się nad zwierzęciem

odebranie zwierzęcia trybie interwencyjnym

Czy czasowe odebranie zwierzęcia w trybie interwencyjnym wymaga bezpośredniego i realnego niebezpieczeństwa zagrażającego jego życiu lub zdrowiu? nieprawomocny wyrok WSA w Gliwicach z 22 listopada 2019 r. (II SA/Gl 1199/19) „Zagrożenie” wskazuje na potencjalność i hipotetyczność nieprawidłowej sytuacji zwierząt. Stan zagrożenia nie oznacza bowiem, że nastąpi bezpośrednie, realne zagrożenie życia lub zdrowia zwierzęcia, ale, że … Czytaj dalej

„Doraźne zgrupowanie zadaniowe” i do 3 lat więzienia za utrudnianie odstrzału sanitarnego zwierząt

ułatwienia zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Krótko i na temat: w Dzienniku Ustaw opublikowano dziś głośną i mocno kontestowaną spec-ustawę (przezwaną „lex Ardanowski”) — z założenia mającą przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się ASF, a w praktyce… zobaczmy sami (ustawa z 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, Dz.U. z 2020 r. poz. 148). Do najbardziej … Czytaj dalej