Powiedzieli co wiedzieli #42 — „Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1, uważa się za jednego administratora danych, jeżeli przetwarzanie danych służy temu samemu interesowi publicznemu”

„Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1, uważa się za jednego administratora danych, jeżeli przetwarzanie danych służy temu samemu interesowi publicznemu” — art. 23 ust. 2a UoODO wg projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Słusznie uwagę zwraca GIODO w…

Prawo wekslowe — tekst jednolity po 80 latach!

Brak deklaracji wekslowej weksel in blanco

Tego nie sposób przeoczyć na łamach Lege Artis: datowana na 28 kwietnia 1936 r. ustawa prawo wekslowe doczekała się tekstu jednolitego! Dokładnie dziś, prawie 80 lat po uchwaleniu i publikacji — pod poprzednią promulgacją widnieją podpisy prezydenta Ignacego Mościckiego i…