Regulamin konkursu nie jest wzorcem umowy — więc nie może zawierać klauzul niedozwolonych

Regulamin konkursu klauzula niedozwolona

Czy regulamin konkursu może być uznany za wzorzec umowy — przez co można go badać na okoliczność występowania klauzul niedozwolonych? Czy też jednak regulamin określający zasady udzielenia przyrzeczenia publicznego nie jest regulaminem w rozumieniu art. 384 kc?  (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 listopada 2016 r., sygn. akt VI ACa 1370/15). Fundacja wystąpiła przeciwko spółce … Czytaj dalej

Czy broniący się przed naruszeniem miru domowego odpowiada za naruszenie dóbr osobistych intruza?

Czy broniący się przed naruszeniem miru domowego odpowiada za naruszenie dóbr osobistych intruza? Czy w przypadku wyrządzenia krzywdy napastnikowi może zaistnieć konieczność zapłacenia zadośćuczynienia? A może mamy tu do czynienia z obroną konieczną, która zwalnia sprawcę naruszenia z odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 18 października 2016 r., sygn. akt … Czytaj dalej

Odszkodowanie za hałas powodowany przez lotnisko (art. 129 poś)

odszkodowanie hałas lotnisko zawezwanie próby ugodowej

Jakkolwiek widok startujących i lądujących — lub nisko przelatujacych — samolotów może być fascynujący, nie życzę nikomu życia w pobliżu tak hałaśliwego miejsca (wystarczy pomieszkać w pobliżu zgrzytliwego zakrętu torów kolejowych, które kładli w okolicach wojny prusko-francuskiej). Odszkodowanie za hałas wywoływany przez lotnisko to niespecjalnie fascynujący temat, niemniej warto poświęcić mu kilka akapitów (bazując na wyroku … Czytaj dalej