Czy Kodeks Napoleona jeszcze żyje i ma się nieźle?

przejęcie majątku rozwiązanie dwuosobowej spółki jawnej

Stare dobre pytanie: czy stare prawo to nadal prawo, czy tylko zabytek historii prawa? A dokładnie: czy Kodeks Napoleona może być podstawą wyroku wydanego — dziś? wyrok Sądu Najwyższego z 28 maja 2015 r. (I CSK 233/14) Na obszarze obowiązywania Kodeksu Napoleona prawo własności półproduktów i produktów gotowych wykonanych w okresie zarządzania przez okupanta w … Czytaj dalej

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823)

pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Czysto informacyjnie: w Dzienniku Ustaw ukazała się właśnie ustawa z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) — będąca od jakiegoś czasu zapowiadaną realizacją dyrektywy ADR w sprawach konsumenckich. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich będzie opierać się na następujących podstawowych założeniach: ustawa ma zastosowanie do sporów konsumenckich między … Czytaj dalej

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia w 2017 r. to 13 złotych

Czysto informacyjnie: dziś w Monitorze Polskim ukazało się obwieszenie o — wymaganej ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę — wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. (obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r., M.P. z 2016 r. poz. 934). Zgodnie dokumentem (oraz wcześniejszymi obliczeniami) minimalna … Czytaj dalej

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa

stwierdzenie nieważności uchwały rady nadzorczej

A skoro w Dzienniku Ustaw ukazał się tekst jednolity ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2016 r. poz. 1541) to warto chyba poświęcić kilka zdań temu czym jest owa odpowiedzialność podmiotów zbiorowych (nie mylić z odpowiedzialnością zbiorową podmiotów): ustawa reguluje kwestie związane z odpowiedzialnością osób prawnych i jednostek … Czytaj dalej

Minimalna wysokość wynagrodzenia: umowa zlecenia z minimalną stawką godzinową (od 2017 r.)

Pozorność działalności gospodarczej

Wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowano zapowiadaną od pół roku, kontrowersyjną nowelizację ustawy o najniższej krajowej (por. Minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia — plus obowiązek ewidencji czasu świadczenia usług nawet przez kontrahenta „z firmą”) — ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 … Czytaj dalej