Czy „utrata zaufania” jest wystarczająca jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę?

Czy „utrata zaufania” może być skutecznym uzasadnieniem zwolnienia z pracy pracownika? Czy jednak utrata zaufania jako przyczyna wypowiedzenia nie oznacza nic konkretnego, przez co sąd uwzględni odwołanie od wypowiedzenia? wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z 9 kwietnia 2020 r. (VIII Pa 9/20) Przyczyna rozwiązania umowy o pracę może być sformułowana w piśmie pracodawcy w sposób … Czytaj dalej

Niewykonanie targetu sprzedażowego jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Przyczyną zwolnienia z pracy może być nieosiąganie przez pracownika zakładanych wyników, to oczywista oczywistość. Czy jednak pracownik może dostać wypowiedzenie za niewykonanie targetu sprzedażowego, jeśli pracodawca podwyższył mu cel wbrew rynkowej logice? Czy podstawą wypowiedzenia może być brak realizacji celów kwartalnych, które zostały określone dopiero w późniejszym okresie? (wyrok SR w Krośnie z 20 lutego … Czytaj dalej

Czy do okresu wypowiedzenia umowy o pracę wlicza się okres wypowiedzenia? ;-)

Stara lecz zawsze dobra wątpliwość — pracowników, pracodawców, a nawet niektórych kadrowych: jak liczyć termin rozwiązania umowy o pracę po wypowiedzeniu? Czy do okresu wypowiedzenia należy wliczać czas po złożeniu oświadczenia, przez co okres ten może się „wydłużyć” po wypowiedzeniu? Słowem: czy biorąc się za obliczanie okresu wypowiedzenia umowy o pracę należy brać pod uwagę… … Czytaj dalej

Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna ekonomiczna wypowiedzenia umowy o pracę

A skoro wczoraj było kilka akapitów o odpowiedzialności telewizji za naruszenie dóbr osobistych w reportażu, który raczej nie został wyemitowany, dziś czas na kilka akapitów o tym czy likwidacja stanowiska pracy może być wskazana jako przyczyna ekonomiczna wypowiedzenia umowy o pracę? Czy pracodawca ma prawo podejmować decyzje dotyczące organizacji jego biznesu, czy jednak sąd pracy … Czytaj dalej

Czy fałszywa przyczyna wypowiedzenia może być podstawą przywrócenia terminu do wniesienia odwołania do sądu pracy?

Czy wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę może być uzasadniony tym, że pracodawca oszukał pracownika co do prawdziwej przyczyny wypowiedzenia — zaś pracownik dowiedział się o prawdziwej przyczynie dopiero po pewnym czasie? wyrok Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2019 r. (II PK 246/17) Dowiedzenie się przez pracownika już po … Czytaj dalej