Czy sprzedaż nienaprawionego samochodu uszkodzonego w wypadku ma wpływ na wysokość odszkodowania, jakiego może żądać właściciel?

obowiązek samooskarżenia siebie samego

Czy można sprzedać rozbity, powypadkowy samochód — ale zatrzymać sobie odszkodowanie wypłacone z polisy OC sprawcy wypadku? Czy sprzedaż samochodu uszkodzonego w wypadku ma wpływ na odszkodowanie należne właścicielowi pojazdu? (postanowienie Sądu Najwyższego z 16 maja 2019 r., III CZP 86/18). Postanowienie wydano w odpowiedzi na następujące zagadnienie prawne przedstawione przez sąd odwoławczy badający spór … Czytaj dalej

Czy sąd może zwrócić się o wydanie uchwały jeśli nie wie jak postąpić (i czy odszkodowanie z polisy OC powinno być równe poniesionym wydatkom na naprawę auta?)?

odszkodowanie polisy OC koszt naprawy

A teraz pytania z całkiem innej beczki: czy sąd, który ma wątpliwości, zawsze może wystąpić do SN o wydanie uchwały? Zatem czy odszkodowanie z polisy OC powinno wynosić tyle, ile wynosiły koszty naprawy samochodu — czy zgoła tyle, ile na wypadku stracił poszkodowany? (postanowienie Sądu Najwyższego z 20 lutego 2019 r. (III CZP 91/18). Postanowienie … Czytaj dalej

Czy naprawa pojazdu przed wyceną szkody wyklucza możliwość żądania odszkodowania?

odszkodowanie ilość oryginalnych kluczyków

Czy naprawa pojazdu przed wyceną szkody uniemożliwia skuteczne dochodzenie odszkodowania — bo skoro sąd orzeka na podstawie stanu z chwili zamknięcia rozprawy, to musi uwzględnić fakt, że samochód jest już naprawiony? A może roszczenie odszkodowawcze wyklucza naprawa na własną rękę — bo skoro na powodzie spoczywa ciężar dowodu, to tylko przedstawienie rachunków za serwis pozwoli … Czytaj dalej

Czy strona może wziąć udział w rozprawie przez komunikator internetowy?

Krótko i na temat: do Sądu Najwyższego wpłynęło ciekawie — a może: dość kuriozalnie — brzmiące pytanie prawne dotyczące dopuszczalności stosowania komunikatorów internetowych jako sposobu na udział w rozprawie sądowej. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III CZP 13/19, a przedstawione przez Sąd Okręgowy w Gliwicach (nb. to drugie podejście do tematu — analogiczne pytanie trafiło … Czytaj dalej

Pozew o opublikowanie sprostowania wnosi się przeciwko redaktorowi naczelnemu — nie przeciwko konkretnej osobie fizycznej

Niepraktyczna ciekawostka: pozew o publikację sprostowania należy wnieść po prostu przeciwko redaktorowi naczelnemu — jako pozwanego lepiej nie wymieniać osoby naczelnego z imienia i nazwiska. Takie kruczki nie są jednak podyktowane RODO, lecz faktem, że zgodnie z prawem prasowym stroną pozwaną powinien być redaktor naczelny jako organ redakcji, nie zaś konkretna osoba fizyczna sprawująca tę … Czytaj dalej