Zdaniem UOKiK umowy kredytowe w CHF mogą być nieważne — czyli kredytobiorcy będą musieli oddać pieniądze bankowi (ale skąd je wezmą?)

uokik nieważność umów kredytowych chf

W zaprezentowanym dziś przez UOKiK istotnym poglądzie w sprawie dotyczącej ochrony konkurencji i konsumentów przedłożonym w procesie przeciwko mBank S.A. (jak dowiadujmy się z pisma sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym w Łodzi, sygn. akt I C 1060/15) stwierdzono, że (cytuję informację prasową) „klauzule, które nieprecyzyjnie wskazują przesłanki zmiany oprocentowania oraz sposób ustalania wysokości kwoty … Czytaj dalej

Konsekwencje niezachowania formy pisemnej przy zawieraniu umowy licencyjnej wyłącznej

umowa licencyjna wyłączna niezachowanie formy pisemnej

A teraz coś z nieco innej beczki czyli: czyli jakie konsekwencje ma niezachowanie przez strony umowy licencyjnej wyłącznej formy pisemnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 3 listopada 2015 r. (sygn. akt I ACa 217/15). Spółka z o.o. będąca wydawcą literackim pozwała pisarza i jego brata o zwrot zaliczki wypłaconej na poczet umowy o napisanie książki i udzielenie licencji … Czytaj dalej

Czy oświadczenie o potrąceniu wierzytelności może być złożone w piśmie procesowym — na ręce pełnomocnika?

A skoro jakiś czas temu z negatywną recepcją P.T. Czytelników spotkał się tekst poświęcony orzeczeniu, w którym powiedziano, że zarzut przedawnienia roszczenia musi być złożony wierzycielowi, a nie jego pełnomocnikowi procesowemu — licząc na nie mniejsze kontrowersje — dziś czas na kilka zdań o tezowanym wyroku SN, z którego wynika, że oświadczenie o potrąceniu wierzytelności … Czytaj dalej

Czy „wymęczone” odszkodowanie za utwór objęty dozwolonym użytkiem to bezpodstawne wzbogacenie?

A skoro tak już zeszło na pytanie — w kontekście o nielegalność dochodzenia roszczeń dotyczących naruszenia autorskich praw majątkowych — o ewentualną bezpodstawność wzbogacenia osoby, która uzyskuje wynagrodzenie autorskie od podmiotu, który jest uprawniony do korzystania z utworów na zasadach dozwolonego użytku, tak sobie pomyślałem, że ową gdybologię można nieco poszerzyć… … a może nawet włożyć kij … Czytaj dalej