Sygnalista pod specjalną ochroną (projekt regulacji whistleblowingu)

Krótko i na temat, który zapewne będzie wkrótce dość gorący: kilka dni temu w serwisie RCL opublikowano projekt ustawy określającej zasady ochrony sygnalistów — osób zgłaszających lub publicznie ujawniających informacje o naruszeniu prawa (projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa). A mianowicie, w pewnym skrócie: celem regulacji jest objęcie ochroną pracowników, którzy dokonują wewnętrznego … Czytaj dalej

Zwolnienie radcy prawnego z tajemnicy radcowskiej

A skoro w sobotę było o tym, że nie możne żądać udostępnienia danych osobowych ktoś, kto te dane już ma — dziś czas na kilka krótkich zdań o tym czy można wystąpić o zwolnienie z tajemnicy radcowskiej prawnika, który być może wie coś, o czym prokurator może przeczytać w posiadanych dokumentach — czy jednak najsamprzód … Czytaj dalej

Przesyłanie danych pracodawcy na własną skrzynkę email może być podstawą dyscyplinarki — jeśli dotyczy tajemnicy przedsiębiorstwa

Poniedziałek to tradycyjny czas powrotu do pracy — a na tutejszych łamach do prawa pracy. Dziś zatem czas na kilka akapitów o tym, że przesyłanie przez pracownika danych i informacji należących do pracodawcy może być podstawą do dyscyplinarki — pod warunkiem jednak, że mowa jest o naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa (wyrok Sądu Najwyższego z 10 maja … Czytaj dalej

Czy można podpisać umowę o zakazie konkurencji z radcą prawnym?

Dobre pytanie — a odpowiedź może być dla niektórych zaskakująca: czy zakaz konkurencji radcy prawnego — po rozwiązaniu stosunku pracy — jest zgodny z prawem, czy też ewentualna umowa jest nieważna — a jeśli tak, to dlaczego? (wyrok Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2016 r., II PK 73/15). Spór dotyczył zawartej z radcą prawnym umowy … Czytaj dalej

Ujawnienie przyczyn dyscyplinarnego rozwiązania umowy nie zawsze narusza dobra osobiste pracownika

fabrycznie zaznaczony ptaszek zgoda

Czy ujawnienie przyczyn dyscyplinarnego zwolnienia pracownika z pracy może naruszać dobra osobiste pracownika? Czy na odpowiedzialność pracodawcy może mieć wpływ fakt, że pracownik dopuścił się naruszenia tajemnicy zawodowej — na przykład ujawnienia osobie postronnej informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 maja 2016 r., sygn.akt VI ACa 305/15). Ex-pracownica jednego z operatorów telekomunikacyjnych (zajmująca się … Czytaj dalej