Czy trzymanie wielu kotów w mieszkaniu w bloku może być źródłem immisji sąsiedzkiej?

hodowla kotów mieszkaniu immisja

Wczoraj było o głowie psa w czerwonym kole, dziś będzie zatem o tym czy hodowla kotów w mieszkaniu może być traktowana jako źródło immisji „smrodu kocich odchodów” — i czy wspólnota może uchwałą ograniczyć liczbę posiadanych zwierząt domowych? (nieprawomocny wyrok SR dla m.st. Warszawy z 4 stycznia 2019 r., sygn. akt I C 1234/18). Orzeczenie … Czytaj dalej

Czy można żądać odszkodowania za wady budynku jeśli nie przysługują już uprawnienia z rękojmi za wady?

odpowiedzialność solidarna naruszenie praw autorskich

Czy wygaśnięcie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oznacza, że sprzedający nie ponosi już odpowiedzialności za trefny towar? Czy jednak odszkodowanie za wady części wspólnej budynku można wywieść z przepisów o odpowiedzialności ex contractu? A przy okazji: czy wspólnocie przysługuje całość roszczeń z tytułu wad części wspólnych nieruchomości, czy tylko w takim stopniu, w jakim właściciele … Czytaj dalej

Czy monitoring części wspólnej nieruchomości oznacza, że przetwarzane są jakieś dane osobowe?

monitoring części wspólnej nieruchomości

Czy wspólnota mieszkaniowa może całkowicie swobodnie wprowadzić monitoring części wspólnej nieruchomości, czy jednak samo podjęcie uchwały to za mało? Czy w przypadku monitoringu w bloku w ogóle można mówić o przetwarzaniu danych osobowych? Czy wspólnota mieszkaniowa może być traktowana jako administrator danych osobowych? (nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 13 listopada 2018 r., sygn. … Czytaj dalej

Sprzedaż pomieszczenia przynależnego do lokalu wymaga zgody innych właścicieli (III CZP 52/18)

A teraz coś z nieco innej beczki: w podjętej kilka dni temu uchwale Sąd Najwyższy stwierdził, że właściciel komórki lokatorskiej (pomieszczenia przynależnego do lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 4 uwl) może sprzedać ową komórkę właścicielowi innego mieszkania — pod warunkiem jednak uzyskania zgody mieszkańców. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2018 r. (III … Czytaj dalej

Czy sąd ma swobodę oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu — czy musi „odhaczać” listę z art. 115 par. 2 kk?

ocena znikomej szkodliwości społecznej czynu

Druga połowa marca do tradycyjnie czas załatwiania spraw we wspólnotach mieszkaniowych. Dziś zatem proste pytanie: czy połajanka w zarządzie wspólnoty może skończyć się aktem oskarżenia o zniesławienie? I druga sprawa: czy ocena znikomej szkodliwości społecznej czynu zależy od swobodnej oceny sądu, czy jednak orzekając sąd powinien mieć na uwadze kryteria wskazane w art. 115 par. … Czytaj dalej