Prywatny monitoring w bloku nie oznacza ochrony żywotnego interesu — bezpieczeństwa lokatorów

prywatny monitoring

Czy prywatny monitoring części wspólnej nieruchomości oznacza przetwarzanie danych osobowych sąsiadów? Czy można zainstalować na klatce schodowej budynku kamerki i rejestrować obraz powołując się na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa sobie i sąsiadów? Czy takie działanie ma charakter czysto osobisty, a więc jest poza obszarem zainteresowania RODO? nieprawomocny wyrok WSA w Warszawie z 26 sierpnia 2020 r. … Czytaj dalej

Czy „grupa przestępcza” w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa może naruszać dobra osobiste?

Czy publiczno-niepubliczna krytyka zarządu wspólnoty mieszkaniowej — ostre listy do mieszkańców bloku i do urzędów — może naruszać dobra osobiste członka zarządu tej wspólnoty? A czy możliwe jest naruszenie dóbr osobistych w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 lutego 2019 r., I ACa 572/18). Orzeczenie dotyczyło jeszcze jednego sporu wspólnotowo-sąsiedzkiego: … Czytaj dalej

Czy będzie elektryfikacja 100% przyblokowych miejsc postojowych?

odpowiedzialność pożar zaparkowany samochód

Krótko i na temat: w serwisie RCL pojawił się projekt przepisów przewidujących obowiązkową elektryfikację miejsc postojowych w blokach (i przed blokami) oraz w budynkach (i przed budynkami) użyteczności publicznej (projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu ustalania mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi). Trawestując Goethego … Czytaj dalej

Czy wspólnota mieszkaniowa może odmówić właścicielowi lokalu użytkowego prawa do odszkodowania za immisję sąsiedzką?

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej dyskryminująca lokal użytkowy

A teraz coś z zupełnie innej beczki: czy wspólnota mieszkaniowa może wystąpić w imieniu właścicieli lokali z roszczeniem o odszkodowanie za immisję wynikającą z prowadzonej po sąsiedzku budowy? I przekazać uzyskane w ten sposób pieniądze właścicielom mieszkań na pokrycie indywidualnych kosztów? Wykluczając równocześnie właścicieli lokali użytkowych z podziału uzyskanych kwot? Słowem: czy uchwała wspólnoty mieszkaniowej … Czytaj dalej

Czy trzymanie wielu kotów w mieszkaniu w bloku może być źródłem immisji sąsiedzkiej?

hodowla kotów mieszkaniu immisja

Wczoraj było o głowie psa w czerwonym kole, dziś będzie zatem o tym czy hodowla kotów w mieszkaniu może być traktowana jako źródło immisji „smrodu kocich odchodów” — i czy wspólnota może uchwałą ograniczyć liczbę posiadanych zwierząt domowych? (nieprawomocny wyrok SR dla m.st. Warszawy z 4 stycznia 2019 r., sygn. akt I C 1234/18). Orzeczenie … Czytaj dalej