Przenośna klauzula wykonalności może być potwierdzona dokumentem notarialnie uznanym za własnoręczny (III CZP 26/19)

W serwisie SN opublikowano uzasadnienie kolejnej uchwały tłumaczącej (moim zdaniem) oczywistą oczywistość — dziś zatem czas na kilka akapitów o tym dlaczego do uzyskania przenośnej klauzuli wykonalności wystarczy dokument potwierdzony podpisem uznanym za własnoręczny przed notariuszem — nie jest wymagane odrębne poświadczenie podpisu pod cesją. uchwała Sądu Najwyższego z 8 listopada 2019 r. (III CZP … Czytaj dalej

Zażalenie na postanowienie referendarza podlega odrzuceniu — bo błąd w wyborze czynności procesowej nie jest błędem w oznaczeniu czynności procesowej

Zażalenie na postanowienie referendarza — omyłkowo wniesione zamiast skargi na orzeczenie referendarza — podlega bezwzględnemu odrzuceniu. Odróżnić bowiem trzeba błędną czynność procesową od błędnego zatytułowania prawidłowego pisma. Takie konsekwencje wynikają z uchwały SN sprzed miesiąca, której uzasadnienie właśnie opublikowano. uchwała Sądu Najwyższego z 8 listopada 2019 r. (III CZP 22/19) ​Przepis art. 130 § 1 … Czytaj dalej

Czy oczywisty błąd procesowy sądu może być korygowany uchwałą SN?

Czy oczywisty błąd procesowy sądu może być naprawiony poprzez uchwałę Sądu Najwyższego? Czy jednak sąd odwoławczy powinien wychwycić takie potknięcie i reagować samodzielnie? postanowienie Sądu Najwyższego z 28 marca 2019 r. (III CZP 92/18) Uchwały podejmowane przez Sąd Najwyższy na podstawie art. 390 § 1 kpc nie mogą być środkiem do eliminowania oczywistych błędów procesowych … Czytaj dalej

Czy w sporze o spłatę kredytu bank ma udowadniać ile klient mu nie spłacił — czy kredytobiorca ile już spłacił?

Skutki braku zbadania zdolności kredytowej konsumenta

Na kim spoczywa ciężar dowodu w procesie o spłatę kredytu? Czy bank musi wykazywać jakie kwoty kredytobiorca już spłacił? Czy dowodem w sprawie o zwrot kredytu mogą być wyciągi z ksiąg bankowych? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17 czerwca 2019 r. (VI ACa 324/19) 1. Artykuł 232 zd. 2 kpc stanowi dyrektywę interpretacyjną skierowaną … Czytaj dalej

Czy wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych może być złożony do sądu II instancji?

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy strona może złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych w postępowaniu apelacyjnym — ale do sądu II instancji? Czy uprawnienie takie może wynikać z analogicznie stosowanego przepisu pozwalającego na wniesienie apelacji wprost do sądu odwoławczego? postanowienie Sądu Najwyższego z 15 lutego 2019 r. (II CZ 69/18) 1) … Czytaj dalej