Brak określenia pól eksploatacji w umowie autorskiej

pola eksploatacji umowa przeniesienie praw

A teraz, w ramach remanentów, powrót starego (jeszcze z czasów pl.soc.prawo i nie tylko) tematu: czy skoro ustawa o prawie autorskim wymaga „wyraźnego wymienienia” pól eksploatacji — a w dodatku gdzieś tam mowa jest o konieczności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności — to czy brak pisemnego wskazania pól eksploatacji czyni tę umowę nieważną (bo … Czytaj dalej

Lex Superior — wezwanie do zapłaty na 750 złotych

lex superior

Interesujący przypadek opisuje „Dziennik Internautów”: chodzi o przedsądowe wezwania do zapłaty kwoty 750 złotych tytułem polubownego naprawienia wyrządzonej szkody, które rozsyła do internautów spółka pod firmą Lex Superior sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, KRS 458596 (w pismach przedstawia się jako Kancelaria Prawa Własności Intelektualnej Lex Superior sp. z o.o., jednak odpis z KRS jest … Czytaj dalej