Czy zamiar wniesienia pozwu uzasadnia żądanie udostępnienia z rejestru PESEL adresu zamieszkania pozwanego?

Czy planowane wniesienie powództwa uzasadnia wniosek o udostępnienie z rejestru PESEL adresu zamieszkania pozwanego? Czy jednak sam zamiar złożenia pozwu nie pozwala na udostępnienie danych, ponieważ zamiar nie oznacza istnienia interesu prawnego? (nieprawomocny wyrok WSA w Szczecinie z 6 kwietnia 2023 r., II SA/Sz 861/22). Sprawa zaczęła się od złożonego przez matkę wniosku o udostępnienie z … Dowiedz się więcej

Czy brak ważnego dowodu osobistego — bo obywatel nie zgadza się na pobranie odcisków palców — uniemożliwia złożenie wniosku o paszport? 

odmowa przyjęcia wniosku paszport

Czy urząd może żądać okazania ważnego dowodu osobistego przy składaniu podania paszportowego? Czy odmowa przyjęcia wniosku o paszport może być podyktowana brakiem dowodu osobistego? Czy zatem w takim przypadku urzędnik może po prostu zamknąć okienko — czy jednak powinien formalnie odmówić wszczęcia postępowania ze względu na braki formalne wniosku? (nieprawomocny wyrok WSA w Łodzi z 14 … Dowiedz się więcej

Rejestr zastrzeżeń PESEL przeciwko SIM swapping? (projekt)

SIM swapping

Krótko i na temat, ale na etapie wstępnego projektu przepisów pozwalających na zastrzeżenie numer PESEL SIM swapping dostrzeżony nie został, ale w dokumencie, który właśnie trafił do Izby Poselskiej kwestii tej poświęcono nieco uwagi (projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości). A mianowicie, w dużym skrócie: art. 60c ust. … Dowiedz się więcej

Jest „bezkarność plus” — czyli zaniechanie ścigania osób, które udostępniły dane na potrzeby wyborów kopertowych

Uznając, że podstawowym obowiązkiem organów władzy publicznej w państwie demokratycznym jest zachowanie ciągłości działalności państwa, mając na względzie, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje organy władzy publicznej do przeprowadzenia wyborów w konstytucyjnie zakreślonym terminie, a organy władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz organy jednostek samorządu terytorialnego znalazły się w 2020 r. w nieznanej wcześniej sytuacji zagrożenia życia i … Dowiedz się więcej

Zastrzeżenie numeru PESEL (projekt)

weryfikacja tożsamości mObywatel

Krótko i na temat, ale to się akurat nieźle zapowiada: w serwisie RCL pojawił się projekt ustawy przewidującej możliwość bezpłatnego i łatwego zastrzeżenia numeru PESEL — jako sposobu na zapobieganie kradzieży tożsamości i zaciągania różnych zobowiązań na powyciekane dane (projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości). Dalej będzie w punktach, bo tak prościej: art. … Dowiedz się więcej