Czy o dopuszczeniu sędziego SN powołanego przy współudziale neo-KRS może decydować sędzia powołany w taki sam sposób?

Czy sprawa o dopuszczenie sędziego SN do orzekania jest sprawą pracowniczą? Czy prezes SN może odmówić wyznaczania sędziego powołanego przy współudziale neo-KRS do rozpatrywania spraw? Czy taki spór może oceniać inny sędzia, którego zaakceptowała ta sama KRS? (tzw. wyrok Izby Dyscyplinarnej SN z 19 listopada 2020 r., I DSP 1/18). Sprawa dotyczyła wniesionego przez Kamila … Czytaj dalej

Koronawirus pozwala na podejmowanie uchwał na posiedzeniu niejawnym (uchwała NSA II OPS 6/19)

A skoro rano było o tym, że zdaniem Sądu Najwyższego konieczność zachowania dystansu społecznego nie jest przesłanką do zawieszenia postępowania karnego, to teraz czas na kilka zdań o tym, że w podjętej kilka dni temu uchwale Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że pandemia koronawirusa uzasadnia podejmowanie uchwał na posiedzeniu niejawnym. uchwała 7 sędziów NSA z 30 … Czytaj dalej

Piszący o prawnikach dziennikarz nie musi posiadać specjalistycznej wiedzy prawniczej

Czy dziennikarz piszący o zdarzeniach, które mają lub mogą mieć konsekwencje prawne, powinien znać specjalistyczną terminologię prawniczą? Czy jednak prasa może posługiwać się pojęciami potocznymi — takimi, jak je rozumieją ludzie? wyrok Sądu Najwyższego z 2 września 2020 r. (I NSNk 4/19) Adresat normy prawnokarnej powinien być w stanie zrekonstruować zasadnicze znamiona czynu zabronionego jedynie … Czytaj dalej

Przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu (art. 44(2) kpc)

Procedura cywilna jest nudna (karna jest szalona, chyba że na poziomie rozważań nieco bardziej abstrakcyjnych), ale czasem można ją potraktować jako dobrą łamigłówkę logiczną. Dziś zatem kilka zdań o tym jak wygląda przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu w przypadku sporu, który dotyczy sądu przełożonego nad sądem pierwszej instancji. postanowienie Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2020 … Czytaj dalej

Minister wyznaczył sądy właściwe w sprawach własności intelektualnej

Właściwość sądów sprawach własności intelektualnej

Krótko i na temat: skoro już 1 lipca 2020 r. (jutro!) wchodzą w życie poważne zmiany proceduralne w sprawach dotyczących własności intelektualnej — w tym przepisy pozwalające ministrowi sprawiedliwości na przekazanie wyznaczonemu sądowi spraw podlegających właściwości miejscowej innych sądów (art. 20 pkt 1a, 3a i 9 ustawy o ustroju sądów powszechnych — to nie ma … Czytaj dalej