Kupiłeś ekstremalnie tanio na Allegro? Możesz być oskarżony o paserstwo

Czy oskarżenie o paserstwo wymaga bezpośrednich uzgodnień kupującego ze złodziejem, czy jednak paserem można stać się pośrednio, na przykład kupując rzecz, której cena radykalnie odbiega od poziomu rynkowego? Czy umyślne paserstwo programu komputerowego może polegać na kupowaniu na Allegro nieprawdopodobnie tanich „wypalanych” płyt z softem? Czy jednak korzystanie z usług platformy pośredniczącej w zakupach zwalnia … Czytaj dalej

Odpowiedzialność podejrzanego za składanie fałszywych zeznań

Świadek w postępowaniu karnym nie może kłamać, może natomiast (w pewnych przypadkach) odmówić odpowiedzi na pytanie. Oskarżony niewiele musi: nie musi udowadniać swej niewinności (uznaje się go za niewinnego, dopóki winy się mu nie dowiedzie), ma też prawo odmówić składania zeznań. Klasyczną (lecz niedopuszczalną) zagrywką organów ścigania jest przesłuchanie „potencjalnie podejrzanego” jako świadka, a dopiero … Czytaj dalej

Kiedy koszty procesu mogą wynosić 30-krotność stawki minimalnej?

Czy przy stawce minimalnej za obronę w wysokości 360 złotych strona przegrywająca może być jakimś cudem zobowiązana do zapłacenia przeciwnikowi 11,3 tys. złotych kosztów procesu? Czy koszty procesu jako sześciokrotność stawki minimalnej mogą być jeszcze dodatkowo podwyższone w przypadku przedłużającego się procesu? (postanowienie Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2019 r., IV KK 124/19). Spór dotyczył … Czytaj dalej

Czy da się czytać (ze zrozumieniem) uzasadnienia wyroków sporządzonych na formularzach?

ograniczenie konkurencji sporcie

A teraz coś z całkiem innej beczki — czyli czy wprowadzone niedawno formularze uzasadnień wyroków wydawanych przez sądy karne ułatwią życie — i czy w ogóle da się czytać takie uzasadnienia?f Zaczynając od początku: tak, znowelizowany kodeks postępowania karnego nakazuje sporządzanie uzasadnień wyroków (pierwszej i drugiej instancji oraz wydanych w sprawie o wznowienie postępowania) na … Czytaj dalej

Sędziemu nie wolno instruować strony i obiecywać korzystnego orzeczenia

Czy sędzia może ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną za kontakty ze stroną? Czy instruowanie strony, która nie wie jakie czynności może podjąć, stanowi uchybienie godności urzędu? Czy sędzia, który namawia do składania fałszywych zeznań i obiecuje korzystne orzeczenie, może być złożony z urzędu lub pozbawiony stanu spoczynku? (wyrok Sądu Najwyższego z 29 sierpnia 2019 r., I DSK … Czytaj dalej