Minister wyznaczył sądy właściwe w sprawach własności intelektualnej

Właściwość sądów sprawach własności intelektualnej

Krótko i na temat: skoro już 1 lipca 2020 r. (jutro!) wchodzą w życie poważne zmiany proceduralne w sprawach dotyczących własności intelektualnej — w tym przepisy pozwalające ministrowi sprawiedliwości na przekazanie wyznaczonemu sądowi spraw podlegających właściwości miejscowej innych sądów (art. 20 pkt 1a, 3a i 9 ustawy o ustroju sądów powszechnych — to nie ma … Czytaj dalej

Rozpoczęcie biegu zawieszonych terminów procesowych i sądowych (chociaż koronawirus)

A skoro wczoraj było o tym, że kolejna koronawirusowa ustawa przewiduje — raczej teoretyczną — możliwość sądzenia przez internet, to dziś czas na kilka akapitów o tym, że ta sama „tarcza antykryzysowa 3.0” uchyliła przepisy o wstrzymaniu rozpoczęcia biegu i zawieszeniu biegu określonych terminów administracyjnych, procesowych i sądowych. Dla przypomnienia: od 31 marca 2020 r. … Czytaj dalej

Będą sądy przez internet (bo koronawirus)

cofnięcie skargi kasacyjnej stronę

A skoro wczoraj było o tym, że epidemia koronawirusa nie może być traktowana jako przesłanka do odwleczenia udzielenia informacji publicznej, dziś czas na kilka akapitów o tym, że „tarcza antykryzysowa 3.0” to także możliwość przeprowadzenia rozprawy sądowej na odległość — np. w trybie online — i to już od dziś (ustawa z dnia 14 maja 2020 … Czytaj dalej

Czy wydruk postów z internetu może być dowodem w sprawie sądowej?

Czy wydruk postów internetowych może być przedstawiony jako dowód w sprawie sądowej? Czy ustalić autora takich wypowiedzi można na podstawie zawartego w poście podpisu (imienia i nazwiska oraz numeru telefonu) oraz tematyki? Na kim, w przypadku sporu o autorstwo, spoczywa ciężar dowodu: na osobie, która się podpisała, a teraz zaprzecza, że posty pochodzą od niej? … Czytaj dalej

Brak obowiązkowego zastępstwa przez Prokuratorię Generalną RP oznacza nieważność postępowania

Czy brak właściwej reprezentacji strony może być przesłanką stwierdzenia nieważności postępowania tylko w takim przypadku, gdy uchybienia prowadziły do pozbawienia jej możliwości obrony? Czy organ statio fisci Skarbu Państwa może sam bronić się w sądzie, nawet jeśli przepis wymaga reprezentacji przez Prokuratorię Generalną RP? Czy jednak brak zastępstwa przez Prokuratorię Generalną RP w wymaganych przypadkach … Czytaj dalej