Czy burmistrz ponosi karną odpowiedzialność za treść informacji publikowanych na stronie internetowej urzędu?

owczarek podhalański Baron

A teraz coś z całkiem innej beczki czyli czy burmistrz może ponosić odpowiedzialność za treść zniesławiającego oświadczenia, które zostało opublikowane na stronie internetowej urzędu miasta? A skoro to sobota, to analizę przeprowadzimy na podstawie głośnej swego czasu w kręgach miłośników psiaków sprawy owczarka podhalańskiego imieniem Baron (nieprawomocny wyrok SR w Jeleniej Górze z 7 lutego … Czytaj dalej

Błąd co do prawa ;-)

błąd prawa

Tak mnie naszło, bo trafił mi się całkiem obrazek, którym można chyba zilustrować hasło „błąd co do prawa” — czyli czy błędne „pouczenie” o podstawie odpowiedzialności za rozlepianie ulotek gdzie popadnie zwalnia sprawcę od ewentualnej odpowiedzialności? Dla przypomnienia: art. 63 kodeksu wykroczeń to oczywiście prowadzenie niezarejestrowanej działalności telekomunikacyjnej (najczęściej słyszą o nim właściciele maleńkich sieci … Czytaj dalej

Czy urzędnik może odpowiadać karnie za zniesławienie w treści swego pisma?

Czy funkcjonariusz publiczny może odpowiadać z art. 212 kk za czynności podejmowane w związku z pełnioną funkcją? Czy odpowiedzialność urzędnika za zniesławienie w treści pisma urzędowego może opierać się na tym, że informacje okazały się nieprawdziwe? Czy status funkcjonariusza publicznego stanowi kontratyp wobec przestępstwa pomówienia? (wyrok Sądu Najwyższego z 11 września 2019 r., IV KK … Czytaj dalej

Czy organizacja może wnieść akt oskarżenia za pomówienie jej kierownika?

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy jeśli doszło do przestępstwa pomówienia prezesa, akt oskarżenia może wnieść — niejako „za” tego prezesa — kierowana przezeń jednostka? (wyrok Sądu Najwyższego z 17 kwietnia 2019 r. II KK 245/18). Orzeczenie dotyczyło prawomocnego wyroku sądu uznającego mężczyznę winnym pomówienia prezesa (zanonimizowanego do inicjału „O.”) podmiotu — na … Czytaj dalej

Czy składając wniosek o „Niebieską Kartę” można zniesławić?

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy wniosek o „Niebieską Kartę” może być traktowany przez pomówionego ojca rodziny jako przestępstwo zniesławienia? (postanowienie Sądu Najwyższego z 7 stycznia 2019 r., III KK 82/18). Orzeczenie wydano w sprawie z prywatnego aktu oskarżenia z art. 212 par. 1 kk wniesionego przez mężczyznę — przeciwko własnej żonie i córce … Czytaj dalej