Odpowiedzialność Skarbu Państwa za lukę prawną

Czy Skarb Państwa zawsze ponosi odpowiedzialność za lukę prawną, której skutkiem jest szkoda majątkowa? Czy jednak odpowiedzialność za zaniechanie legislacyjne wymaga wyraźnego prawnego obowiązku ustanowienia normy prawnej? Czy zatem brak powiększenia wynagrodzenia syndyka o podatek VAT — wynagrodzenia wynikającego z przepisów prawa i ustalanego przez sąd — można traktować jako lukę prawną? (wyrok Sądu Najwyższego z … Czytaj dalej

Czy Skarb Państwa może ponosić odpowiedzialność za szkodę wywołaną niewydaniem aktu normatywnego?

Nieuzasadnione zabicie zwierzęcia

Czy Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną niewydaniem aktu normatywnego? Czy samorząd województwa może żądać od wojewody zwrotu kosztów podjętych działań, które powinien podjąć i sfinansować wojewoda? (wyrok Sądu Najwyższego z 7 czerwca 2019 r., IV CSK 181/18). Sprawa dotyczyła odpowiedzialności Skarbu Państwa wobec samorządu Województwa za wydatki poniesione na zwalczanie ASF. Zaczęło się od … Czytaj dalej

Czy wojsko powinno zapłacić poborowemu odszkodowanie za utratę słuchu — chociaż roszczenie jest przedawnione?

przedawnienie roszczeń nadużycie prawa podmiotowego

O tym, że zarzut przedawnienia roszczenia może być traktowany jako nadużycie prawa podmiotowego na tutejszych łamach już chyba było, dziś skupmy się na sytuacji szczególnej: czy poborowy, który utracił słuch podczas służby wojskowej, może domagać się odszkodowania — chociaż nikt nie jest winny wypadkowi, otrzymał już pewne odszkodowanie, a z roszczeniami wystąpił kilka lat po … Czytaj dalej

Czy w postępowaniu grupowym można dochodzić ustalenia odpowiedzialności gminy za powódź?

celowe hałasowanie sąsiada

Czy w postępowaniu grupowym (tzw. „pozew zbiorowy”) można dochodzić ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego wobec grupy? Czy jednak na przeszkodzie temu stoi fakt, że przecież szkoda wyrządzona każdej osobie może być różna? Przechodząc od ogółu do szczegółu: czy dopuszczalne jest ustalenie odpowiedzialności za powódź w postępowaniu grupowym — zbiorczo co do zasady, a później szczegółowo, w … Czytaj dalej

Czy dom maklerski ponosi odpowiedzialność za oferowanie obligacji, których emitent nie wykupił?

A teraz coś z nieco innej beczki: czy odpowiedzialność domu maklerskiego za oferowanie obligacji, których emitent upadł, wynika z samego faktu, że jako profesjonalista powinien zawsze sprawdzać produkty inwestycyjne? Czy jednak warunkiem jego odpowiedzialności jest nieprawidłowe świadczenie usług doradczych — czyli zawarcie umowy o świadczenie tychże usług? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 grudnia … Czytaj dalej