Czy prawo do internetu jest dobrem osobistym?

dane lokalizacji komórek drobne przestępstwa

Czy prawo do internetu może być traktowane jako dobro osobiste? Zatem operator, który nie zapewnia zasięgu internetu mobilnego w określonym miejscu (wskazanym przez abonenta) musi liczyć się z różnorakimi konsekwencjami prawnymi — w tym obowiązkiem zapłaty wielotysięcznego zadośćuczynienia za pozbawienie obywatela możliwości korzystania ze zdobyczy cywilizacyjnych? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 sierpnia 2018 … Czytaj dalej

Czy działania władzy publicznej sprzeczne z Konstytucją mogą naruszać dobra osobiste?

A skoro wszyscy już czekamy na automobile na wodór, to jest chyba dobry moment na kilka akapitów o niegdysiejszych sporach dotyczących wykorzystania informacji publicznej związanej z ochroną środowiska — a przy okazji o tym czy naruszenie konstytucji może skutkować naruszeniem dóbr osobistych, bo skoro ustawę zasadniczą można stosować bezpośrednio, to czemu nie ze wskazaniem na … Czytaj dalej

Czy w sprawie o ustalenie zmiany płci powinny brać udział dzieci transseksualisty?

A skoro posłowie .Nowoczesnej wnieśli projekt ustawy o zakazie praktyk konwersyjnych („Dotyczy określenia zasad ścigania i karania za stosowanie praktyk konwersyjnych tj. każdego działania, które ma na celu zmianę lub stłumienie orientacji seksualnej, tożsamości płciowej lub ekspresji płciowej (praktyki konwersyjne nie obejmują świadczeń zdrowotnych)”), dziś nadarza się dobra okazja do kilku akapitów o tym czy … Czytaj dalej

Czy można rozważać „walory” aktorki predestynujące ją do roli o zabarwieniu erotycznym — ilustrując tekst rozbieranymi scenami z innego filmu?

A skoro w tym tygodniu było coś tam-coś tam o wizerunku, zaś już niedługo jest szansa na polskie Oscary, to chyba dobry czas na kilkanaście akapitów o tym czy dopuszczalna jest publikacja kadrów filmowych — rozbieranych scen, w których pokazana jest naga aktorka — jako ilustracji iście filozoficznych rozważań: czy owa aktorka nadaje się do … Czytaj dalej

Czy Google ponosi odpowiedzialność za link i wygenerowanego snippeta zawierającego dane osobowe?

udostępnienie adresu osoby naruszającej prawo autorskie

Czy Google może ponosić odpowiedzialność za link do tekstu, w którym są dane osobowe? A jeśli imię i nazwisko opisywanej osoby pojawia się w wygenerowanym przez wyszukiwarkę snippecie? Czy odpowiedzialność Google za link do danych osobowych może wynikać z samego faktu funkcjonowania algorytmu wyszukującego? A na marginesie: czy stwierdzenie ewentualnego naruszenia przepisów o ochronie danych … Czytaj dalej