Czy wykonując przedmiot według cudzego projektu popełniamy przestępstwo nielegalnego rozpowszechnienia utworu?

połów ryb gołymi rękoma

Czy wykonanie produktu według cudzego projektu może być traktowane jako przestępstwo rozpowszechnienia utworu (lub jego opracowania) przez osobę nieuprawnioną? W kontekście stanu faktycznego pytanie może nawet brzmieć: czy dopuszcza się piractwa budujący łódź w oparciu o projekt, do którego nie posiada praw? (nieprawomocny wyrok SR w Giżycku z 16 września 2019 r., II K 307/18). … Czytaj dalej

Czy korzystny dla skazanego wyrok ETPCz jest podstawą do wznowienia postępowania karnego?

Czy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w którym stwierdzono naruszenie praw człowieka w postępowaniu karnym, jest podstawą do podważenia wyroku wydanego w tym postępowaniu? Czy oskarżonemu przysługuje wznowienie postępowania karnego po wyroku ETPCz korzystnym dla oskarżonego — czy jednak może zależeć to od treści samego wyroku? postanowienie Sądu Najwyższego z 26 lutego 2019 r. (II … Czytaj dalej

Czy jadący na ratunek pojazd uprzywilejowany może przekroczyć dozwoloną prędkość?

przekroczenie prędkości pojazd uprzywilejowany

A skoro niedawno było o tym, że trzeba być dziennikarzem piszącym w portalu motoryzacyjnym, żeby nie rozumieć przepisów regulujących „jazdę na suwak” — nie wiem czy wszyscy rozumieją korytarz życia, bo tam też trzeba wykonać skomplikowane obliczenia — dziś kilka akapitów o tym pojazd uprzywilejowany, który jedzie na ratunek powinien poruszać z prędkością dozwoloną, czy … Czytaj dalej

Czy można przesłuchać świadka z „wykrywaczem kłamstw”?

czas pracy aktora teatralnego

Czy w postępowaniu karnym można użyć — do sprawdzenia wiarygodności zeznań świadka świadka — wariografu? Czy dopuszczalne jest przesłuchanie z „wykrywaczem kłamstw”? Czy słowa wypowiedziane przez osobę podpiętą do poligrafu można wziąć pod uwagę jako dowód w procesie? wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 9 kwietnia 2019 r. (II AKa 376/18) 1. Zarzucanie przez prokuratora niedopuszczenia … Czytaj dalej

Czym jest szczególnie okrutne znęcanie się nad psem?

Zamieszczanie tabliczki ostrzegawczej psem

Czy wielomiesięczne tłuczenie pieska, czego efektem było połamanie łapek, jest tylko znęcaniem się nad zwierzęciem, czy jednak może być traktowane jako szczególnie okrutne znęcanie się nad psem? A czy w ogóle zarzut znęcania się może dostać osoba, która nie jest właścicielem zwierzęcia i właściwie nigdy nie chciała go nawet widzieć na oczy? (wyrok SO w … Czytaj dalej