Rejestracja czasopisma o takim samym tytule jak już wydawane jest niedopuszczalna

Czy możliwa jest rejestracja czasopisma o takim samym tytule jak już istniejące na rynku? Czy jednak wydawca zarejestrowanego tytułu może się sprzeciwić pojawieniu się konkurencyjnego magazynu o identycznej nazwie? (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28 listopada 2019 r. (VI ACa 854/18). Sprawa zaczęła się od złożonego przez spółkę wniosku o wpisanie do rejestru dzienników … Czytaj dalej

Nieczytelnie podpisane sprostowanie prasowe nie jest sprostowaniem

Czy prawo prasowe nakłada na osobę, która występuje z żądaniem publikacji sprostowania, obowiązek korzystania z komputera lub maszyny do pisania? Czy treść sprostowania, w tym „imię i nazwisko” wnioskodawcy, powinna być napisana komputerowo? Czy imię i nazwisko może wynikać z podpisu wnioskodawcy? Czy nieczytelny podpis pod sprostowaniem prasowym spełnia wymogi formalne? wyrok Sądu Apelacyjnego w … Czytaj dalej

Czy wizerunek osoby publicznej jest zawsze wizerunkiem osoby powszechnie znanej?

Czy każda osoba publiczna jest powszechnie znana, co usprawiedliwia rozpowszechnianie jej wizerunku? Czy wizerunek powszechnie znanej osoby publicznej może być swobodnie rozpowszechniany, bo tak mówi przepis — czy jednak należy rozróżnić osoby publiczne od powszechnie znanych? Czy media mogą cytować upublicznione wypowiedzi jakiejś osoby, czy jednak także w takim przypadku mają — podyktowany regułą należytej … Czytaj dalej

Czy satyryczny charakter felietonu prasowego zwalnia z odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych?

odpowiedzialność stratę forex

Czy możliwe jest naruszenie dóbr osobistych w satyrycznym felietonie? Czy żartobliwa forma takiego gatunku prasowego jest okolicznością wyłączającą bezprawność naruszenia? Czy wydawca portalu, który aktywnie promuje blogi internautów, może powołać się na wyłączenie swej odpowiedzialności jako host providera? wyrok Sądu Najwyższego z 25 marca 2019 r. (I CSK 25/18) Typową cechą satyry jest dążenie do … Czytaj dalej

Czy sąd może nieco zmodyfikować treść sprostowania prasowego?

A teraz coś z nieco innej beczki: czy ustawowy zakaz ingerencji w treść sprostowania prasowego oraz procesowa zasada związania sądu treścią żądania oznacza, że sąd, którego zdaniem znaczna część sprostowania powinna być opublikowana (a niewielki kawałek — nie), ma obowiązek oddalenia powództwa w całości? Czy jednak zakaz ingerencji w treść sprostowania nie pozbawia sądu prawa … Czytaj dalej