Czy postawiony w piśmie procesowym zarzut „czerpania dochodów z wnoszenia pozwów” narusza dobra osobiste powoda?

czerpanie dochodów wnoszenia pozwów

Czy sformułowanie — w odpowiedzi na pozew — że powód liczy na czerpanie dochodów z wnoszenia pozwów może naruszać dobra osobiste powoda? Jeśli stroną powodową jest osoba prawna? Czy osobie prawnej w ogóle przysługują takie same dobra osobiste jak „zwykłemu” człowiekowi? Czy w piśmie procesowym w ogóle można naruszyć dobra osobiste przeciwnika procesowego? (wyrok Sądu Apelacyjnego … Czytaj dalej

Kochanka polityka też ma prawo do prywatności

Czy media, które chcą ujawnić podwójne życie polityka — który programowo broni wartości rodzinnych, ale prywatnie ma kochankę (asystentkę z biura poselskiego) — mogą ujawnić tożsamość kobiety, a także opublikować jej zdjęcia i treść ich korespondencji? Czy jednak oznacza to naruszenie jej prywatności i wizerunku? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 3 czerwca 2020 r. … Czytaj dalej

Czy zawiedzione nadzieje na wygraną w esemesowym konkursie oznaczają naruszenie dóbr osobistych uczestnika?

zawiedzione nadzieje

Czy organizator konkursu, który nieco zbyt optymistycznie zachwala szanse na wygraną, ryzykuje odpowiedzialnością w przypadku oceny, że zawiódł nadzieje uczestnika? Czy takie zawiedzione nadzieje — traktowane jako stan psychiczny osoby — stanowią dobro osobiste w rozumieniu art. 23 kc? I przy okazji: czy w przypadku zawyżonego rachunku telefonicznego szkoda w majątku abonenta powstaje już w … Czytaj dalej

Nieuzasadniona skarga na funkcjonariusza narusza jego dobra osobiste

Czy złożenie nieuzasadnionej skargi na zachowanie funkcjonariusza może prowadzić do odpowiedzialności za naruszenie jego dóbr osobistych? Czy jednak każdy ma prawo do składania skarg na zachowanie innych osób, zaś korzystanie z takiego prawa nie może być uznane za działanie bezprawne? wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 18 lutego 2020 r. (V ACa 606/19) Podanie nieprawdziwych … Czytaj dalej

Sprowokowane naruszenie dóbr osobistych wyklucza udzielenie ochrony — bo pozew odwetowy stanowi nadużycie prawa podmiotowego

Czy wzajemne, eskalujące bluzgi i wyzwiska mogą naruszać dobra osobiste osoby wyzywanej? Czy jednak wzajemność naruszeń wyklucza udzielenie jakiejkolwiek ochrony prawnej? A może liczy się to, kto pierwszy złoży pozew do sądu? Czy jednak sprowokowane naruszenie dóbr osobistych może wykluczać skuteczne domaganie się ochrony, bo przecież wystarczało odpuścić i nie eskalować konfliktu? (wyrok Sądu Apelacyjnego … Czytaj dalej