Odszkodowanie czy zadośćuczynienie? Żądając tylko jednego, nie można oczekiwać, by sąd sam z siebie zasądził to drugie

Czy wystarczy nieć rację by wygrać sprawę w sądzie? Czy jednak sama racja nie wystarczy, bo sąd sądzi sprawę, a nie racje? Czy zatem pozywając o odszkodowanie można liczyć na zadośćuczynienie, jeśli sąd dojdzie do przekonania, że strona powodowa ma w sprawie rację? I całkiem na marginesie: czy istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania za straty majątkowe, … Czytaj dalej

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop (za skierowanie turysty do hotelu, w którym można się zakazić wirusem)

zadośćuczynienie zmarnowany urlop 

Czy biuro podróży ponosi odpowiedzialność za wysłanie klienta do hotelu, w którym jest znaczne ryzyko zarażenia groźnym wirusem? Czy jednak za stan sanitarny i epidemiczny hotelu odpowiadać może wyłącznie jego właściciel? Czy w takim przypadku może się należeć zadośćuczynienie za zmarnowany urlop? nieprawomocny wyrok SR w Olsztynie z 24 kwietnia 2020 r. (X C 4839/18) … Czytaj dalej

Ujawnienie tajemnicy telekomunikacyjnej w sprawie o ochronę dóbr osobistych (III CZP 78/19)

zawiedzione nadzieje

Krótko i na temat: w podjętej dziś uchwale Sąd Najwyższy stwierdził, iż sąd rozpatrujący sprawę o ochronę dóbr osobistych może nakazać dostawcy internetu ujawnienie informacji objętej tajemnicą telekomunikacyjną, jeśli jest to niezbędne dla ustalenia tożsamości sprawcy naruszenia dóbr. uchwała Sądu Najwyższego z 6 sierpnia 2020 r. (III CZP 78/19) Sąd jest uprawniony — na podstawie … Czytaj dalej

Czy ujawnienie treści korespondencji esemesowej przez adresata narusza tajemnicę telekomunikacyjną?

przekroczenie terminu odwołanie kary nałożonej sanepid

Czy tajemnica korespondencji oznacza, że zarówno jej nadawca jak i odbiorca nie mogą nikomu pokazać jej treści? Nawet przedstawić przesyłanych wiadomości jako dowodu w sądzie? Czy jednak ujawnienie treści korespondencji SMS przez adresata może być traktowane jako naruszenie tajemnicy telekomunikacyjnej i naruszenie dóbr osobistych nadawcy? (nieprawomocny wyrok SO w Toruniu z 12 lutego 2020 r., … Czytaj dalej

Dobiegający z mieszkania „odwetowy” hałas może naruszać dobra osobiste sąsiadów

celowe hałasowanie sąsiada

Czy celowe hałasowanie przez sąsiada — który chce w ten sposób przeprowadzić działania „odwetowe” na hałasującym sąsiedzie — może stanowić bezprawną immisję sąsiedzką? A czy immisja sąsiedzka może naruszać dobra osobiste sąsiadów? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17 stycznia 2020 r., VI ACa 327/18). Spór dotyczył trójstyku relacji sąsiedzkich: najemcy mieszkania Gawła, mieszkającej piętro … Czytaj dalej