Czy można żądać od sądu odszkodowania za zwrot pozwu?

cofnięcie skargi kasacyjnej stronę

A skoro kilka dni temu było o projektowanej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego pozwalające na oddalenie — oczywiście bezzasadnego — powództwa bez postępowania, dziś czas na rozważania: czy można żądać od sądu 30 mln złotych odszkodowania za zwrot pozwu w sprawie o 10 mln odszkodowania od sądu? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25 maja 2017 r., … Czytaj dalej

Czy Lasy Państwowe ponoszą odpowiedzialność za wypadek drogowy spowodowany zwalonym drzewem?

koronawirus zakaz wstępu lasu

Poruszając się nadal w tematyce odpowiedzialności za różne zdarzenia na drodze (lub przy drodze) dziś krótkie pytanie: czy Lasy Państwowe ponoszą odpowiedzialność za zwalone drzewo, jeśli kierującemu udało się je ominąć — ale jednak uderzył w inne, rosnące obok, drzewo — i czy leśnicy mają obowiązek stale sprawdzać stan takich drzew? wyrok Sądu Apelacyjnego w … Czytaj dalej

Polisa OC pojazdu rolniczego nie pokrywa szkody wyrządzonej przez ciągnik, który nie był używany jako środek transportu

ucieczka miejsca wypadku regres

Cóż za koincydencja: my tu o odpowiedzialności za ruch pojazdu — a Trybunał Sprawiedliwości EU we wczorajszym wyroku orzeka, że szkoda wyrządzona wskutek używania przez rolnika ciągnika jest objęta polisą OC, o ile ciągnik ten był wykorzystywany jako środek transportu — ale nie jeśli pracuje jako źródło energii do napędzania innego urządzenia rolniczego. wyrok TSUE … Czytaj dalej

Gmina może odpowiadać za nieodśnieżony — w ramach szarwarku — chodnik

rozwiązanie najmu odmowa przyjęcia podwyżki czynszu

Idzie zima, może komuś się przyda: w piątkowej uchwale Sąd Najwyższy orzekł, iż gmina może ponosić odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek nieodśnieżenia chodnika w ramach bezpłatnych prac społecznych — jeśli można jej zarzucić nienależyty nadzór nad wypełnianiem tych obowiązków przez właścicieli nieruchomości przylegających do chodników. uchwała SN z 24 listopada 2017 r. (III CZP 38/17) … Czytaj dalej

Kto odpowiada za poturbowanie człowieka przez dzika?

fałszywe zawiadomienie popełnieniu przestępstwa

A skoro parę dni temu było o tym, że minister Jan „zastał Polskę drewnianą, a zostawił wybetonowaną” Szyszko jest labilny normatywnie, dziś kilka akapitów o tym czy szkoda wyrządzona przez dzikie zwierzę wiąże się z odpowiedzialnością Skarbu Państwa? wyrok Sądu Najwyższego z 16 lutego 2017 r. (III CSK 41/16) Skarb Państwa reprezentowany przez wojewodę odpowiada … Czytaj dalej