Czy pracownik może wygrać z pracodawcą sprawę o wypowiedzenie, jeśli pracodawca miał rację — ale zapomniał zawczasu o tym napisać?

Czy pracodawca może zdegradować pracownika zajmującego stanowisko kierownicze zauważając, że inna osoba powinna awansować? Prawidłowa odpowiedź brzmi: oczywiście, że może, bo tylko pracodawca jest kompetentny do oceny kwalifikacji pracowników w związku z określonymi obowiązkami. Czy w takim przypadku pracodawca może podać jako przyczynę wypowiedzenia zmieniającego reorganizację działu? Prawidłowa odpowiedź brzmi: oczywiście, że może, ale musi … Czytaj dalej

Przeciwwskazania lekarskie do pracy na określonym stanowisku jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Czy przeciwwskazania lekarskie do pracy na określonym stanowisku są uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę? Jeśli pracownik uległ wypadkowi w pracy, po czym był na długotrwałym zwolnieniu lekarskim — a na koniec się okazało, że stan zdrowia nie pozwala mu na dalsze zatrudnienie? wyrok SR w Łomży z 17 lipca 2020 r. (IV P 20/20) … Czytaj dalej

Czy „utrata zaufania” jest wystarczająca jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę?

Czy „utrata zaufania” może być skutecznym uzasadnieniem zwolnienia z pracy pracownika? Czy jednak utrata zaufania jako przyczyna wypowiedzenia nie oznacza nic konkretnego, przez co sąd uwzględni odwołanie od wypowiedzenia? wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z 9 kwietnia 2020 r. (VIII Pa 9/20) Przyczyna rozwiązania umowy o pracę może być sformułowana w piśmie pracodawcy w sposób … Czytaj dalej

Niewykonanie targetu sprzedażowego jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Przyczyną zwolnienia z pracy może być nieosiąganie przez pracownika zakładanych wyników, to oczywista oczywistość. Czy jednak pracownik może dostać wypowiedzenie za niewykonanie targetu sprzedażowego, jeśli pracodawca podwyższył mu cel wbrew rynkowej logice? Czy podstawą wypowiedzenia może być brak realizacji celów kwartalnych, które zostały określone dopiero w późniejszym okresie? (wyrok SR w Krośnie z 20 lutego … Czytaj dalej

Czy umowne przedłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę przekłada się na wysokość odszkodowania za jej bezprawne rozwiązanie?

Czy umowne wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę — sytuacja, w której pracodawca i pracownik „na sztywno” wpisują okres dłuższy niż kodeksowy — będzie oznaczała, że w przypadku rozwiązania umowy z naruszeniem tego terminu pracownikowi przysługuje wyższe odszkodowanie? wyrok Sądu Najwyższego z 14 listopada 2019 r. (III PK 150/18) Umowne wydłużenie okresu wypowiedzenia oraz odszkodowanie … Czytaj dalej