Czy pełnomocnik wyborczy ponosi odpowiedzialność za bezlicencyjne odtwarzanie utworów przez komitet wyborczy?

Brak zgłoszenia zawiadomienia naruszeniu ochrony danych osobowych

A skoro wczoraj było o tym, że nawet w polemice z politykiem prasa musi mieć na uwadze przepisy prawa autorskiego, a także o tym, że bank musi uważać jeśli posiadacz konta odwołał pełnomocnictwo do rachunku — dziś kilka akapitów o tym jak wygląda odpowiedzialność pełnomocnika wyborczego za zobowiązania komitetu wyborczego? A przy okazji: czy podpisanie … Czytaj dalej

Czy brak deklaracji wekslowej oznacza, że nie można wypełnić weksla in blanco?

Brak deklaracji wekslowej weksel in blanco

Czy weksel in blanco bez porozumienia wekslowego jest nieważny, a więc remitent nie może dochodzić należności? Czy jednak brak deklaracji wekslowej nie jest kluczowy dla dopuszczalności dochodzenia roszczeń z weksla niezupełnego? A przy okazji: czy weksel in blanco można wypełnić po upływie okresu przedawnienia roszczenia głównego? (wyrok Sądu Najwyższego z 23 marca 2018 r., II CSK … Czytaj dalej

Czy można ustalić twałość poprzedniego stosunku pracy po zmianie pracodawcy w trybie art. 23(1) kp?

P.T. Czytelnicy uwielbiają piętrzenie pytań, spod których trudno się odkopać, dziś zatem będę piętrzył je ja. Zatem: czy można wnieść powództwo o ustalenie istnienia (trwania) stosunku pracy — po przejęciu przez innego pracodawcę w trybie art. 23(1) kp? Jeśli minęły dwa lata od tego przekazania? Jeśli pracownik sam doprowadził do rozwiązania umowy o pracę (z … Czytaj dalej

Czy licencja na korzystanie z bazy danych oznacza też licencję na program do obsługi tej bazy?

Pytanie dobre, choć może uchodzić za podchwytliwe: czy licencja na korzystanie z bazy danych oznacza udzielenie licencji na używanie programu do obsługi tejże bazy danych? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5 lutego 2015 r., sygn. akt VI ACa 531/14). W 2006 r. kobieta zawarła ze swoim biznesowym partnerem umowę licencyjną, na podstawie której licencjodawca udzielił jej … Czytaj dalej

Czy przedłużenie kredytu konsumenckiego oznacza zgodę na jednostronną zmianę jego warunków?

W trzecią rocznicę uchwalenia ustawy o prawach konsumenta kilka akapitów o tym czy dozwolone jest dorozumiane złożenie oświadczenia woli przez konsumenta? — na przykład automatyczne przedłużenie kredytu konsumenckiego na kolejny rok, ale ze zmianami wprowadzonymi przez bank? wyrok Sądu Najwyższego z 2 lutego 2017 r. (I CSK 203/16) W stosunkach między przedsiębiorcą a konsumentem złożenie przez konsumenta … Czytaj dalej