Czy gmina może sprzedać schronisku bezdomne psy i koty?

spóźniona odpowiedź informacja publiczna

Przy okazji gorącego sporu o to czy oddanie własnego psa do schroniska może być kwalifikowane jako przestępstwo porzucenia zwierzęcia powstały wątpliwości co do tego kto jest właścicielem zwierząt w schroniskach. Pośrednio odpowiedzi na takie pytanie można doszukać się w dzisiejszym wątku — a dokładnie: czy gmina może zawrzeć umowę przenoszącą własność bezdomnych zwierząt na schronisko … Czytaj dalej

Czy usunięcie z umowy klauzuli abuzywnej może skutkować nieważnością całej umowy?

Obalenie domniemania zgodności hipoteki

A teraz coś z nieco innej beczki: stosowane przez przedsiębiorców w obrocie z konsumentami klauzule abuzywne są nieważne — o tym wie każde dziecko. Co jednak w przypadku gdyby klauzula umowna prowadziła do takiego „zarobaczywienia” umowy, że wskutek jej usunięcia cała umowa stałaby się nieważna? Czyli: czy wyłączenie postanowień niedozwolonych może powodować nieważność całej umowy? … Czytaj dalej

Czy umowa zawarta z parabankiem jest nieważna z mocy prawa?

wypłata bankomatu cudzą kartą

A skoro za nami krótka saga bankowa (darmowe podstawowe konto bankowe, przeniesienie rachunku między bankami, zwolnienie ex-prezesa banku z pracy), to warto odnotować ciekawe pytanie prawne, z którym powinien wkrótce zmierzyć się Sąd Najwyższy (sprawa ma sygnaturę III CZP 109/16) — a które sprowadza się do kwestii: czy umowa zawarta z parabankiem jest nieważna — jeśli dotyczy czynności … Czytaj dalej

Czy pełnomocnik może sprzedać sobie samemu roszczenia reprywatyzacyjne — po śmierci właściciela-mocodawcy?

odwołanie darowizny rażąca niewdzięczność

Tytuł prawie jak z filmu Tima Burtona, ale dzisiejsza omówka odnosi się do ciekawego przypadku: czy dopuszczalna jest sprzedaż roszczeń reprywatyzacyjnych dokonana przez pełnomocnika — w dodatku po śmierci mocodawcy — gdzie nabywcą jest ów pełnomocnik? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11 grudnia 2015 r., sygn. akt VI ACa 120/15). Spadkobiercy zmarłego mężczyzny wystąpili o stwierdzenie … Czytaj dalej

Umowa o świadczenie niemożliwe (czy można zawrzeć umowę w celu powołania konkurencyjnego związku sportowego?)

Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna z mocy prawa — art. 387 kc wydaje się pod tym względem dość jasny. Można się jednak zastanawiać czy niemożliwość świadczenia może powstać w czasie trwania (wykonywania) umowy i odnosić się do niemożności wykonania umowy przez zobowiązanego — czy też powinna odnosić się do stanu obiektywnie istniejącego w chwili zawarcia … Czytaj dalej